Meer tram- en treinverbindingen


Een duurzaam mobiliteitsbeleid betekent voorrang geven aan investeringen in een helder, leesbaar, snel en robuust openbaar vervoersnetwerk.

Dit zal in de eerste plaats een opdracht zijn voor de hogere overheden (Vlaanderen en België) en voor De Lijn en de NMBS. De stad moet hier duidelijk voortrekker in zijn en de regierol opnemen. Antwerpen blijft de hogere overheden oproepen eindelijk een einde te maken aan de verlammende besparingen op openbaar vervoer. De stad moet via de vervoersregio eindelijk echte inspraak krijgen in het beleid van De Lijn. Zonder deze inspraak is een volwaardig mobiliteitsbeleid voeren moeilijk.

Enkele concrete maatregelen zijn alvast:

  • het in gebruik nemen van de laatste ongebruikte metrotunnel,
  • het aanleggen van ringen van openbaar vervoer rond de stad, zoals een Singeltram, een lightrail op het Ringspoor en een lightrail of een (snel)tramverbinding via een tweede ring,
  • het aanleggen van nieuwe tramlijnen en het heropenen en bedienen van de treinstations Antwerpen-Linkeroever, Antwerpen-Dam en Antwerpen-Oost.
  • de waterbus breiden we uit stroomafwaarts naar de haven, stroomopwaarts richting het Waasland en tussen het Albertkanaal in Wijnegem en de havendokken.

Terug naar Mobiliteit

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?