Natuur in de stad

Verschillende dier- en plantensoorten kunnen gedijen in de stad. De stad is geen stenenwoestijn, maar kan bron zijn van veelvuldig leven. We stellen ook een biodiversiteitsplan op dat focust op bestuivers, tuin- en parkvogels en kleine zoogdieren. De stad plant vlinder-, bijen- en vogelvriendelijke planten aan.

We zetten campagnes op die zowel districten als particulieren ondersteunen om hier actie rond te ondernemen (bijv. bijensnelwegen, vlinderidylles (projecten om vlinders te beschermen), tuinreservaten (stukjes natuur in privétuinen), vogelbosjes). De stad ondersteunt privé-eigenaars bij het behoud en beheer van bomen in eigen tuinen. We stimuleren het planten van nieuwe bomen op privéterrein. Bewoners krijgen (fruit)bomen cadeau.

De stad zorgt voor educatie rond bijen en andere bestuivers, Het plaatsen van bijenkasten en bijenhotels kadert in een sensibiliseringscampagne voor bestuivers.

De Groendienst zorgt met gerichte aanplantingen van planten, struiken en heesters voor meer afwisseling van soorten en voor een grote verscheidenheid in hoogte. Er komen stimuli voor het omzetten van gras in bloemenweides en voor beduidend meer aanplant van struiken, heesters en bomen.

Groen gaat voor aangename straten en wil die samen met de bewoners zo groen mogelijk aankleden. Waar mogelijk gaan we voor echte tuinstraten. Maar we steunen ook gevel- en tegeltuinen, het onderhoud van boomspiegels. We doen dit via buurtcontracten met de bewoners. Waar echt groen te kort is kiezen we voor ontpitting (afbraak van gebouwen) en zorgen zo voor meer groene ruimte. Zo blazen we extra zuurstof in wijken.

<<< Terug naar overzicht >>>

 

Interesse in dit thema?

Door deze aanvraag te ondertekenen, ga ik akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door Groen.