Geen democratie zonder een actief en onafhankelijk middenveld


Meer nog dan goede structuren en methoden is een goede gesprekspartner voor de overheid een voorwaarde voor levendige democratie.

Het middenveld is, in al zijn diversiteit, de plek waar Antwerpenaars zich organiseren en hun stem vertolken.

Buurtcomités en actiegroepen, jeugdwerk en seniorenverenigingen, zelforganisaties en burgerbewegingen, vakbonden en werkgeversorganisaties, met professionelen ondersteund of volledig vrijwillig: daar zit heel wat betrokkenheid en Antwerps sociaal kapitaal.

Dat middenveld willen we koesteren en omarmen. Hun meningen en argumenten nemen we heel serieus, zelfs al zijn ze kritisch. We ondersteunen en faciliteren hun werking.

Daar ontstaat het debat en de mogelijkheid om samen oplossingen te zoeken en draagvlak en enthousiasme in de stad op te pikken en te versterken.

<< Stadsdemocratie

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?