Infrastructuur voor verenigingen


Elke vereniging heeft nood aan ruimte voor haar activiteiten. Goede infrastructuur is een basisvoorwaarde om een sterke werking uit te bouwen. In de stad bruist het van initiatief en engagement. Her en der starten nieuwe initiatieven, vaak met heel weinig middelen en zonder een eigen plek. Maar om verder uit te groeien tot een sterke vereniging is een eigen plek nodig. Helaas zijn er heel wat verenigingen die geen of slechte infrastructuur hebben. Jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, culturele verenigingen, sportclubs … hebben allemaal nood aan een eigen stek.

Daarom is een groot actieplan voor meer en betere verenigingsinfrastructuur broodnodig. We brengen in kaart welke infrastructuurnoden de Antwerpse verenigingen hebben en hoe we deze ruimte ook effectief kunnen aanbieden.

Uitgangspunt daarbij is dat de ruimte voor verenigingen moet aangepast zijn aan de specifieke noden en de eigenheid van een vereniging. De noden van de tekenacademie zijn anders dan die van een jeugdvereniging, een sportclub, een circusschool of een schaakclub. Elke vereniging heeft recht op een eigen nest, een plek waar je iets kan laten staan, om in te kleden, om je thuis te voelen.

Als stad willen we alle verenigingen aangepaste ruimte bieden, zodat ze kunnen groeien en bloeien. We stellen vanuit de stad patrimonium ter beschikking van verenigingen. We gaan op zoek naar geschikte infrastructuur in eigendom van iemand anders. En we ondersteunen verenigingen met infrastructuursubsidies. De bestaande middelen voor verenigingsinfrastructuur gaan omhoog.

De ruimte in de stad is schaars, maar met de nodige creativiteit kunnen we de beschikbare ruimte veel beter inzetten voor verenigingen. Zo kunnen we de vele leegstaande gebouwen in de stad ter beschikking stellen van verenigingen. De stad heeft zelf ook eigendommen die hiervoor in aanmerking komen. Schoolgebouwen, culturele infrastructuur en sportinfrastructuur kunnen we op ongebruikte momenten openstellen. Verenigingen kunnen ook hun lokalen openstellen voor anderen. Ook in kerken, bedrijfsgebouwen, een oud fort of andere minder voor de hand liggende gebouwen liggen er zeker nog kansen voor het verenigingsleven.

In dialoog met eigenaars en verenigingen onderzoeken we welke infrastructuur we kunnen openstellen en hoe dat best gebeurt. We houden hierbij rekening met specifieke noden en behoeften van zowel de eigenaar als de vereniging.

Terug naar Vrije Tijd

 

Heb je een opmerking of vraag over dit thema?