RUP Oudebaan, RIP Wilrijk…

07 September 2014

Het RUP Oudebaan omhelst de zone tussen de A12, de Oudebaan en de Moerelei. De zone omvat in de punt van deze ruimtelijke driehoek een tankstation, verderop winkels van Woodtex, Premaman, Tony Mertens, AS, ? . De huidige bedrijvigheid omvat zo'n 15000m². In een eerste nota van het  toekomstige RUP is te lezen dat er op deze zone maar liefst 45000m² grootschalige detailhandel extra zou komen. Dat maakt  een totale zone van 60.000m² voor grootschalige detailhandel. Dit wil zeggen dat de bedrijvigheid op deze zone groter wordt dan bvb. het shoppingcenter in Wijnegem. De nota voor het toekomstige RUP stelt ook dat de winkels die daar komen minimaal 1500m² groot moeten zijn. Dat wil zeggen dat er dus ruimte komt voor een 40-tal zaken. Reken maar uit naar het aanzuigeffect van auto's op een baan die nu al meer dan verzadigd is? RIP Wilrijk.