“Uitbreiding Isvag-verbrandingsoven katapulteert afvalbeleid terug in de tijd”

13 Oktober 2016

De Antwerpse afvalintercommunale ISVAG en de stad Antwerpen plannen een nieuwe superverbrandingsoven in Wilrijk. Groen heeft daar grote vragen bij. "Op grote schaal afval verbranden is niet meer van deze tijd. Het staat haaks op de omslag naar een meer duurzaam en milieuvriendelijk afvalbeleid", zegt gemeenteraadslid Freya Piryns. "De plannen van de stad schieten ons decennia terug in de tijd en houden geen rekening met de gezondheid van de omwonenden."  "Het grote probleem is dat  de zware metalen die vrijkomen bij de verbranding van grofvuil niet verdwijnen", legt Wilrijks districtsraadslid en arts Dirk Avonts uit. "Ze blijven in de bodem zitten. Hierdoor neemt de globale milieubelasting almaar toe. De plannen om de ISVAG-oven uit te breiden gaan voorbij aan de historische vervuiling in de wijken Neerland (Wilrijk) en Ysselaer (Aartselaar). De bewoners krijgen al jaren de belofte dat er een andere locatie zou komen voor de verbrandingsoven. Een nieuwe installatie te midden van woonwijken zou vandaag geen vergunning meer krijgen. De plannen tot uitbreiding zijn een handige manier om dit te omzeilen, maar blijven evenzeer een slag in het gezicht van de omwonenden.""De vraag is vooral welke ambitie de stad Antwerpen en andere ISVAG-gemeenten hebben om werk te maken van een circulaire economie", stelt Freya Piryns.  "De Vlaamse regering zegt dat ze afval in de toekomst steeds meer als grondstof wil beschouwen. Vlaanderen krijgt in het buitenland goede punten omdat we kampioen zijn in recyclage en hergebruik. Maar ondertussen laten we in Antwerpen alle kansen liggen om de afvalinzameling te verbeteren en selectiever te maken. De capaciteit van ovens uitbreiden om meer afval te gaan verbranden is een oubollig en slecht idee. Vooral omdat er in Vlaanderen al een overcapaciteit aan ovens is. Als we consequent zijn zorgen we net voor minder capaciteit en gaan we juist minder afval verbranden."

Volgens Groen is het hoog tijd dat er meer werk wordt gemaakt van de uitbouw van warmtenetten in Vlaanderen en concreet ook in Antwerpen. "Zo lang er huishoudelijk of bedrijfsafval wordt verbrand in het Antwerpse, kan de warmte die daarbij vrijkomt opgevangen of nuttig toegepast worden, bijvoorbeeld om woningen te verwarmen", aldus Piryns. "Maar we mogen de logica niet omkeren. De koppeling aan warmtenetten mag geen excuus zijn om meer afval aan te voeren en te verbranden in het midden van een woonwijk. Op termijn moeten warmtenetten gaan draaien op hernieuwbare energie, zoals nu al gebeurt in de stad Hamburg. De meeste milieuwinst zit in het opnieuw gebruiken van afval als grondstof. In de kringloopeconomie die zo tot stand komt, kunnen ook veel jobs gecreëerd worden, ook voor mensen met minder scholing."