“Versnelling hoger schakelen in aanleg fietsinfrastructuur”

23 Mei 2017

"Het stadsbestuur moet dringend een versnelling hoger schakelen in de aanleg van veilige fietsinfrastructuur en het wegwerken van de zwarte punten." Dat zegt gemeenteraadslid Freya Piryns in een reactie op het toegenomen aantal fietsgewonden. "Deze evolutie is zeer onrustwekkend. Het aantal fietsers in Antwerpen stijgt en dat is goed, maar de infrastructuur volgt niet. Met de verkeerschaos die voor de deur staat, is het zaak om onmiddellijk in actie te schieten, om nog meer ongevallen te voorkomen." Het aantal fietsers dat betrokken raakte bij een ongeval is in 2016 met 9% gestegen in vergelijking met het jaar voordien. Eén op de drie zwaargewonde verkeersslachtoffers is bovendien een fietser.  "De stad levert wel inspanningen om meer mensen op de fiets te krijgen, bijvoorbeeld met de uitbreiding van de Velo's, maar de aanleg van fietsinfrastructuur en het veiliger maken van de bestaande infrastructuur en de zwarte punten, volgt niet."Groen stelt voor om werk te maken van 20 fietssnelwegen die alle hoeken van de stad verbinden met het centrum. Op deze assen liggen brede fietspaden en worden de lichten afgesteld op een snelle doorstroming. Kruisingen komen onder of boven de grond zodat je als fietser de vrije baan hebt. "Er valt nog veel winst te boeken in het woon-werkverkeer", zegt Piryns. "Met de komst van de elektrische fiets is de fietsradius vergroot van 5 tot meer dan 10 km. Maar mensen zullen enkel de fiets nemen als de verbindingen comfortabel en veilig zijn, ook de laatste kilometers in de stad."

De cijfers uit het verkeersrapport tonen duidelijk aan dat ingrepen in de infrastructuur de veiligheid verhogen. Piryns: "Daarom pleiten wij voor een versnelde aanpak van de zwarte punten in de stad en voor het maximaal conflictvrij maken van alle kruispunten. Op zo'n conflictvrij kruispunt kan je écht veilig doorrijden als het licht op groen springt en kruis je geen andere weggebruikers op het kruispunt. Het aantal ongevallen op zo'n kruispunt daalt met 40%.".