Afschaffing sociale mix in onderwijs gebaseerd op onbestaande studie

27 Juni 2016

studie schepenonderwijs

De die van Claude Marinower (Open VLD) aangrijpt om het systeem dat voor een sociale mix moet zorgen in het onderwijs af te schaffen, bestaat niet. Dat ontdekte Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns. "Bovendien wordt er gegoocheld met de cijfers. Het aantal kinderen dat bereikt wordt bedraagt niet 3%, maar wel 9%. Dat bewijst dat de huidige voorrangsregels wel degelijk goed werken om de zo noodzakelijke sociale mix in onze scholen te bereiken."

Schepen Marinower baseert zich op een uitgebreide studie om de afschaffing van de sociale voorrangsregels, bedoeld om kansarme en kansrijke kinderen evenwichtig te spreiden over de verschillende Antwerpse scholen, te bepleiten. Maar na herhaaldelijke pogingen van Freya Piryns om deze studie te kunnen inkijken, blijkt deze niet te bestaan. "Het enige dat er is, is een presentatie die is opgemaakt door een ambtenaar van de dienst Onderwijsbeleid."

Volgens het Groen-gemeenteraadslid zijn de cijfers uit die presentatie fout en geven ze een vertekend beeld. "We hebben de presentatie doorgestuurd naar verschillende gespecialiseerde proffen. Zij geven aan dat genuanceerde conclusies trekken onmogelijk is. Bovendien zeggen ze ook dat er gegoocheld wordt met cijfers en dat de impact van het systeem zwaar wordt onderschat door een, al dan niet bewuste,  verkeerde berekening. Marinower beweert dat 'amper' 3% van de aangemelde kinderen worden bereikt. Dat klopt niet, het is 9%. Sowieso vond ik die 3% al de moeite waard, maar 9% maakt wel een erg groot verschil uit. Het systeem heeft dus wel een duidelijk effect op de sociale mix in scholen. "

Volgens Groen streven N-VA, Open VLD en CD&V naar een Antwerps elite-onderwijs. "De afschaffing van de voorrangsregels brengt de term concentratieschool terug in onze stad", zegt Piryns. "Dit bestuur trekt jongeren uit elkaar in plaats van ze samen te brengen. Dit terwijl volgens Groen de school de ideale plek is om sociale verschillen te overstijgen en jongeren samen te brengen.  Het inschrijvingsbeleid is een cruciaal instrument om de segregatie in Antwerpen tegen te gaan. Naast maximale keuzevrijheid voor de ouders, moet het beleid streven naar een schoolsamenstelling die een weerspiegeling is van de plaatselijke samenleving. Daarom pleiten wij met Groen voor tijdelijke, evenredige en gelijktijdige reservering van plaatsen voor zowel kansrijke als kansarme leerlingen."