Antwerpen Anders

10 December 2015

Om met de deur in huis te vallen: het is de ambitie van Groen om in 2018 in de stad Antwerpen een progressieve meerderheid op de been te brengen zodat we van Antwerpen een toonaangevende en duurzame Europese topstad kunnen maken. Onze ideeën over wat er daarvoor moet gebeuren, liggen mijlenver van die van de N-VA. Ik zal twee voorbeelden nemen die me na aan het hart liggen. N-VA wil met de Oosterweelverbinding nog meer autoverkeer en fijn stof naar Antwerpen zuigen, Groen gaat voluit voor de overkapping van de ring en verwerpt een nieuwe autostrade door te stad. En dan kinderarmoede, de schandvlek van Antwerpen die alsmaar uitdeint: het is hoog tijd dat het stadsbestuur haar ambities en investeringen op dat vlak fors opschroeft. Groen heeft twee weken geleden een alternatieve begroting voor de stad Antwerpen opgesteld die aantoont dat de stad beleidsmatig en financieel anders en beter kan. Dat is de inzet voor de verkiezingen 2018 in Antwerpen. Daar zal samenwerking tussen de progressieve partijen in Antwerpen voor nodig zijn. In 2017 moeten we daarvoor samen de beste vorm bepalen, dat is inmiddels zo afgesproken.Wil dat zeggen dat het district Deurne de komende drie jaar onbestuurbaar moet blijven, zoals heel wat progressieve stemmen lijken te vragen? Voor zoveel politiek cynisme pas ik. De politieke kaarten in Deurne zijn zo geschud dat een progressieve coalitie mathematisch onmogelijk is.

In januari 2015 verloor de coalitie in Deurne haar meerderheid. Sindsdien kan het college van N-VA, Open VLD en CD&V geen beslissingen meer nemen en reed het zich vast. Er kunnen geen investeringen meer gebeuren in straten en pleinen, de verenigingen ontvangen geen subsidies meer. De mensen in Deurne staan in kou. Sommige oppositieleden wreven zich smalend in de handen. Laat de mensen van Deurne het maar eens goed voelen dat ze op de verkeerde partijen hebben gestemd. Op het einde van de rit zullen die kiezers kwaad zijn op de rechtse partijen en voor ons stemmen. Dat komt neer op een verrotingsstrategie om er politiek garen uit te spinnen. Groen heeft nooit aan negatieve politiek gedaan en is ook vastberaden er nooit aan toe te geven.

In Deurne is er geen democratische meerderheid zonder N-VA mogelijk. Ik neem aan dat niemand echt pleit om met het Vlaams belang een meerderheid te vormen? Vandaar dat Groen Deurne de beslissing genomen heeft om onderhandelingen aan te knopen. We breken daardoor het bestuursakkoord open en brengen een progressieve agenda op de tafel. Gezien de welomschreven bevoegdheden van de districten geloven we ook dat het daar kan. Het is een situatie die trouwens verre van abnormaal is in Antwerpen:  zowel sp.a als groen zitten op dit moment in verschillende districtsbesturen samen met N-va. Slechts op één plek was het mathematisch mogelijk om het zonder te doen namelijk Borgerhout, en daar hebben we het ook gedaan.

Gezien de samenstelling van de raad was de keuze in Deurne: laten verrotten of een progressieve agenda mee in het beleid brengen. Bij zo'n keuze, kiest Groen met veel overtuiging voor het tweede. Daarom zijn de onderhandelingen nu gestart. We zullen wel zien of we in Deurne tot een akkoord kunnen komen dat het district groener, socialer en mooier maakt. Als dat lukt zal op dat moment iedere inwoner van Antwerpen de meerwaarde van Groen in het districtsbestuur merken. En bovendien opgelucht kunnen ademhalen dat er drie jaar impasse is vermeden. En voor alle duidelijkheid: de coalitie in Deurne wordt beslist in Deurne, niet in Antwerpen stad en al zeker niet in Brussel.

De reden waarom Deurne nu plots al deze aandacht krijgt, heeft uiteraard weinig van doen met de plaatselijke situatie. De feiten worden genegeerd (zoals het feit dat een progressieve meerderheid vormen numeriek niet mogelijk is en dat het kartel tussen sp.a en groen al drie jaar geleden werd stopgezet), het is gewoon een aanleiding om het over iets anders, en toegegeven, belangrijker te hebben: met name de coalitievorming in de stad Antwerpen in 2018 en de nood aan meer progressieve samenwerking. Dat debat staat op de agenda van 2017, en ik kijk er naar uit. Maar tegelijkertijd neemt Groen haar verantwoordelijkheid voor de inwoners en het middenveld in Deurne, los van alle cynisme en stemmingmakerij. Gelukkig maar. 

Wouter Van Besien, fractieleider Groen Antwerpen