Bart De Wever moet kiezen: koning Auto of koning Inwoner

05 April 2015

Vorige dinsdag viel er in Borgerhout alweer een dodelijk verkeersslachtoffer, deze keer een vijfjarig jongetje dat samen met zijn mama via de Kroonstraat fietste naar school. Dit gebeurde slechts vijf maanden nadat er op de Turnhoutsebaan een vrouw werd aangereden door een brommer die te snel reed. Dit is verschrikkelijk. Iedereen is aangeslagen. Vele mensen verschenen er op de herdenkingswake voor de jongen. De wake was stil maar in mij stormde het. Al jaren pogen we met het district om doorgaand verkeer uit de dicht bewoonde woonwijken te weren en grotere assen als de Turnhoutsebaan fietsvriendelijker te maken. We hebben zones 30 ingevoerd, willen die uitbreiden en dringen bij het stadsbestuur aan op meer snelheidscontroles in de woonwijken. Het districtsbestuur is al lang vragende partij om van de Kroonstraat een fietsstraat te maken. Het is en blijft de straat bij uitstek om op korte termijn en met relatief beperkte ingrepen tot een eerste echte fietsstraat in Borgerhout te komen. Het stadsbestuur heeft er tot op heden echter geen oren naar en komt zonder enig overleg zelf met het voorstel om via de Kattenberg een fietssnelweg aan te leggen. Op lange termijn is dat misschien wel haalbaar maar door onder andere een wekelijkse markt, haar smalle breedte en drukke kruispunten is die straat niet ideaal. De Kroonstraat is hiervoor beter geschikt. Het district wil dit samen met het stadsbestuur snel realiseren, ook de buurt is absoluut vragende partij.    Twee weken geleden verscheen de stadsbarometer, een onderzoek naar het welbevinden van de bewoners van de Vlaamse steden. Meer dan de helft van de Antwerpse huishoudens vindt dat er te weinig fietspaden zijn en dat de schoolomgeving onveilig is op vlak van verkeersveiligheid, 40% is bezorgd over onaangepaste snelheden en 27% haalt het agressief verkeergedrag aan.

In Borgerhout wonen 46.500 mensen op een gebied van iets minder dan 4 km². Bovendien is Borgerhout een zeer jong district. Een derde van onze inwoners zijn jongeren. Het is duidelijk dat zo veel mensen op zo een kleine lap grond duidelijke keuzes vragen van de beleidsmaker. De auto's en vrachtwagens zo veel mogelijk de vrije baan geven, valt niet te verzoenen met de veiligheid van de inwoners. Met twee dodelijke slachtoffers op vijf maanden tijd, kan onze burgemeester Bart De Wever zich niet langer verstoppen. Hij moet kiezen: koning Auto of koning Inwoner. 

Inge Jooris - Fractieleider Districtsraad Borgerhout