Buurt en districtsbestuur Borgerhout stellen minimumeisen voor Sinksenfoor op Spoor Oost

19 Februari 2015

Het stadsbestuuronderhandelt

met de foorkramers over de modaliteiten voor de Sinksenfoor op Spoor Oost. Om de foorkramers te overhalen, is de stad bereid om een aantal toegevingen te doen. Zo is er sprake van extra late openingsuren (tot 1u30) in het weekend, de verlenging van de duur van de foor met 14 dagen en een derde toegang voor vrachtwagens van de foorkramers tot de site. Buurtbewoners en districtsbestuur moeten dit allemaal via de pers vernemen. Een deel van de inwoners van Borgerhout ziet de komst van de Sinksenfoor niet zitten, een ander deel heeft geen bezwaar. Feit is dat de inwoners van Borgerhout tot nu toe in het hele verhaal niet werden gehoord. Zij zullen nochtans de gevolgen dragen onder de vorm van extra verkeer en nachtlawaai. In een straal van 500 meter rond Spoor Oost wonen 16 600 mensen, 5000 van hen zijn jonger dan 18 jaar. Spoor Oost ligt iets hoger dan de omliggende buurt, waardoor de impact van het lawaai groter zou kunnen zijn dan op de gedempte Zuiderdokken. Elke studie daarover ontbreekt.  De stad is bereid om de Sinksenfoor te verhuizen op grond van een klacht van zes buurtbewoners van 't Zuid, maar plant de foor opnieuw in een dichtbevolkte woonwijk in zonder enig voorafgaand overleg. Dit is onaanvaardbaar.

De bewonersgroep Foorplein/Hof ter Lo, de actiegroep Park Spoor Oost en het districtsbestuur van Borgerhout eisen daarom dat dit stadsbestuur minimaal rekening houdt met volgende eisen:

1. Het auto- en vrachtverkeer van en naar de Sinksenfoor mag niet door de Buurtspoorweglei rijden en mag ook de buurt van het Terloplein niet extra belasten. Er moet dringend een sluitend mobiliteitsplan worden opgemaakt. Een extra toegang tot de site vanaf de Singel is nodig. Het voorstel van de bewonersgroep Foorplein/Hof ter Lo  om een knip te maken in de Buurtspoorweglei tussen de oude toegangswegen tot Spoor Oost en de parkings van de winkels moet onverkort worden uitgevoerd.

2. Bezoekers van de Sinksenfoor moeten zo veel mogelijk worden aangezet om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. De haltes en de lijnen van het openbaar vervoer die naar Spoor Oost rijden moeten ruim bekend worden gemaakt. Er moet extra openbaar vervoer worden ingezet van en naar de Sinksenfoor.

3. De handelaars uit de buurt worden maximaal betrokken bij de organisatie van de catering rond dit evenement. Waar mogelijk krijgen lokale handelaars (cafés, restaurants, voedingswinkels...) uit de buurt de mogelijkheid om op een zeer laagdrempelige wijze te participeren in de Sinksenfoor. Dit om de integratie van een dergelijk grootschalig nieuw evenement in de buurt te versterken.

4. Een grondige studie om de lawaaioverlast te beperken tot een minimum. De kramen en attracties moeten zo worden opgesteld dat het geluid niet in de richting van de achterliggende woonwijk of de appartementsgebouwen van Hof ter Lo gaan.

5. Het spreekt voor zich dat er zeer streng zal worden gewaakt over het geluidsniveau (maximaal 90dB overdag, na 22u maximaal 80 dB, na 23u maximaal 70 dB). Voor 9u 's morgens en na 23u30 's avonds (uitzonderlijk na 00u30) staat de muziek af. Er mogen geen sirenes noch claxons worden gebruikt. Minstens één keer per dag wordt een preventieve geluidscontrole uitgevoerd. Wanneer er gegronde klachten zijn, worden er onmiddellijk bijkomende geluidscontroles uitgevoerd.

Bij de minste overschrijding neemt het stadsbestuur maatregelen. Aan de omwonenden wordt een bijzonder telefoonnummer van de politie meegedeeld waar ze gedurende de foor terecht kunnen met klachten.

6. De foor duurt niet langer dan de vijf weken (plus twee weken voor de opbouw en de afbraak). Uiteraard blijven de openingsuren ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren.

7. Spoor Oost is deze zomer gedurende minimaal zes weken beschikbaar voor de buurt, dat is zo overeengekomen met het district en met de Oostnatie. Indien er een verschuiving is in de kalender van de Sinksenfoor waardoor Spoor Oost later dan 15 juli beschikbaar is voor de buurt, moet Spoor Oost minimaal tot 15 september een buurtpark blijven.

8. Spoor Oost is een tijdelijke site voor de Sinksenfoor. De buurt wil garanties dat er nog dit jaar een alternatieve locatie wordt gevonden voor de Sinksenfoor.

Als aan de voorwaarden niet wordt voldaan, zal de actiegroep Park Spoor Oost verdere juridische stappen ondernemen.