De Joannasteeg wordt heraangelegd tot tuinstraat/klimaatstraat

08 Februari 2023

District Antwerpen

De Joannasteeg wordt heraangelegd tot tuinstraat/klimaatstraat

De Joannasteeg wordt in haar geheel opnieuw aangelegd. 

Daarbij volgen we de principes van een tuinstraat/klimaatstraat. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk ontharden en vergroenen, en dat we voor een zo groot mogelijk deel van de verharding voor waterdoorlatende materialen kiezen.

De laatste jaren gaat het district Antwerpen voor meer ontharding en vergroening. Daarbij zetten we volop in op tuinstraten en klimaatstraten. Die pakken we volledig aan (het zogenaamde “tuin”-aspect). Door extra in te zetten op de waterhuishouding, gaande van infiltratie tot het creëren van grote ondergrondse buffers en handpompen, wordt zo’n tuinstraat ook echt een klimaatstraat.

De Lange Ridderstraat en de Brusselstraat kwamen al aan bod. De Joannasteeg is momenteel in uitvoering en binnenkort komen ook de Regentstraat en de Verschansingsstraat aan de beurt. Typisch voor een tuinstraat/klimaatstraat is de intensieve samenwerking met de bewoners van de straat.

We leren heel veel uit het ontwerpen en aanleggen van dergelijke straten. Dat passen we dan toe op andere plaatsen in het district, ook als we daar niet altijd voor een volwaardige tuinstraat kunnen gaan.

Meer info: