District en vogelbeschermers verwelkomen slechtvalken op twee Borgerhoutse kerktorens

12 September 2016

zondag septemberMonumentendag

Op 11 ? Open - plaatsten vrijwilligers van het FIR (Fonds voor Instandhouding van de Roofvogels) en Natuurpunt een broedkast voor slechtvalken in de toren van de Peperbus, de monumentale kerk naast het Krugerplein in Borgerhout. In het voorjaar werd al een broedkast in de toren van de kerk aan het Koxplein gezet. De broedkasten zijn het resultaat van een mooie samenwerking tussen het FIR, Natuurpunt en het district Borgerhout.  "De slechtvalken horen bij de stad," zegt districtsschepen voor Groenvoorziening Marij Preneel, "door het plaatsen van broedkasten willen we de roofvogels die er al zijn de kans geven om te broeden op een veilige plaats, hoog in de toren."

Sinds de jaren 1990 gaat het in Vlaanderen opnieuw wat beter met de snelste roofvogel ter wereld. Nadat de slechtvalken zo goed als verdwenen waren door het gebruik van pesticiden en het gebrek aan geschikte broedplaatsen, tellen we de laatste jaren weer zo'n 80 à 100 koppels. Dat is te danken aan de afname van gifstoffen in de landbouw en aan de  plaatsing van speciale broedkasten. Aanvankelijk  plaatste het FIR de broedkasten op koeltorens en  hoge industriële schouwen, nadien ook op kerken en kantoorgebouwen. 
In steden al s Brussel, Parijs, Londen en New York maken slechtvalken echt deel uit van het stedelijk toneel. Ook in Antwerpen kan me ze sinds enkele jaren geregeld spectaculaire vluchten boven de stad zien houden, op jacht naar duiven. Zo dragen de slechtvalken bij tot de beheersing van de stedelijke duivenpopulatie.  

Antwerpen telt inmiddels zes of zeven slechtvalkenpaartjes, helaas niet allen succesvol in hun broedpogingen. Sinds enige tijd worden er ook slechtvalken gespot terwijl ze komen rusten op één van de Borgerhoutse kerktorens.  Vogelspotters  van Natuurpunt (Vogelwerkgroep ARDEA) en vogelbeschermers van het FIR stelden op deze twee plaatsen voldoende  slechtvalken-aanwezigheid en technische mogelijkheden vast om twee nieuwe broedkasten te plaatsen.
 "Borgerhout heeft alles in huis om de slechtvalken te bekoren," zegt Joris Van Reusel van Natuurpunt,  "Er is voldoende voedsel  - vooral stadsduiven maar ook kauwen, spreeuwen, meeuwen en kleinere zangvogels. En de torens van de Peperbus en van het Koxplein voldoen perfect als hoge, veilige uitkijkposten voor slechtvalken.  Nu we nestbakken hebben geïnstalleerd, kunnen ze er volgende lente ook broeden. Dat kan het begin zijn van een spannend verhaal voor alle Borgerhoutse duiven,  en voor de buurtbewoners natuurlijk."
Ook voor het district is de aanwezigheid van slechtvalken in Borgerhout goed nieuws. "We willen zo veel mogelijk de natuur naar de stad halen, slechtvalken horen daar bij," zegt Marij Preneel. Na de mussenmuur op het Vinçotteplein, is dit het tweede initiatief om bijzondere vogels in Borgerhout een plek te geven. In 2017 start een project voor gierzwaluwen in het Te Boelaarpark.

© foto: Evert Vandeberg