Een fietsersbrug... met een trap???

30 Juli 2014

Een fietsersbrug... met een trap???

Stel je voor: een mooie nieuwe brug voor fietsers over de Leien. Helaas sta je er als fietser wel in de file, want je kan de brug wel op fietsen, maar niet af. De brug eindigt namelijk op een trap en een liftje, waar amper 6 fietsen in passen. Een weinig aantrekkelijk voorstel voor fietsers. En toch is dat exact wat het stadsbestuur van plan is. Het stadsbestuur plant een , over de Leien. Een goed initiatief, want fietsers kunnen zeker een veilige, snelle oversteek over de Leien gebruiken. Zowel in de week als in het weekend zijn er ontzettend veel fietsers die deze drukke verkeersas moeten oversteken. Alleen: ze krijgen maar een halve brug. Je kan er namelijk wel óp fietsen, maar niet àf. Om aan de kant van het Eilandje naar beneden te gaan, moet je? met de trap! Of met de lift, een lift waar maar 6 fietsers per keer in passen.

fietsersbrug tussen het Eilandje en Park Spoor Noord

Kostenplaatje van deze halve brug voor de stad: 2 miljoen euro. Groen is een groot voorstander van extra investeringen voor fietsers, maar zo'n grote uitgave voor een brug die niet dient waarvoor ze moet dienen, daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Als je zo'n grote kost doet, moet je het ineens goed doen. Een halve oplossing is voor ons geen oplossing.

fietsbrug1.jpeg

Het stadsbestuur beweert dat een helling aan de kant van het Eilandje niet kan, maar volgens Groen is het wel degelijk mogelijk om een volledige, veilige, en snelle brug voor fietsers te bouwen. Als men tenminste grondig wilt nadenken over een oplossing waar fietsers echt mee geholpen zijn.

Interpellatie Freya Piryns op de gemeenteraad van 24 juni 2014

Op de gemeenteraad van 24 juni interpelleerde Freya Piryns schepen Kennis over de nieuwe "Parkbrug" tussen Park Spoor Noord en het Eilandje. De interpellatie kan je onderaan deze pagina nalezen.

Met een portie goede wil moet het kunnen! Kijk maar naar Kopenhagen.

Met wat goede wil moet het toch mogelijk zijn om ook aan de kant van het Eilandje een helling te voorzien? Er is daar zeer veel publieke ruimte die amper gebruikt wordt. Elke goeie architect zou hier een knappe en praktische helling voor fietsers kunnen ontwerpen. Alleen moet de opdrachtgever het willen natuurlijk. De stad Kopenhagen deed het ons zopas voor. Kopenhagen opent in juli 2014 een fietssnelweg hoog boven de grond. Een vier meter breed fietspad dat zich over 220 meter zo'n 5,5 meter boven het havengebied voort slingert. De gelijkenissen met het Eilandje zijn treffend, zowel qua dimensies, als qua omgeving, als qua "moeilijkheidsgraad":

Bron: www.dw.dk/cykelslangen/

Bron: http://www.verkeersnet.nl/12420/kopenhagen-opent-fietssnelweg-hoog-boven-de-grond/

BIJLAGEN:

20140623%202014_IP_00162%20-%20IP%20Wouter%20Vanbesien%20-%20Freya%20Piryns%20-%20Parkbrug%20Spoor%20Noord%20-%20Eilandje_0.pdf