Een individueel traject om Nederlands te leren.

18 April 2014

Afgelopen week raakte bekend dat het Arbeidshof OCMW-Antwerpen heeft veroordeeld omwille van het tijdelijk schorsen van het leefloon van een man die twee keer onwettig afwezig was op een cursus Nederlands. Volgens het Arbeidshof kan een dergelijke schorsing niet omdat er vooraf geen duidelijke afspraken werden gemaakt via een Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI).  Groen neemt het arrest van het Arbeidshof ernstig. "Leefloon afschaffen of schorsen omwille van afwezigheid op de les Nederlands, kan niet.", vindt Dirk Avonts, OCMW-raadslid voor Groen in Antwerpen. Groen is geschokt door de reactie van Liesbeth Homans, de voorzitter van de OCMW-raad, die een stevig onderbouwde uitspraak van een rechtbank zomaar naast zich neerlegt en door wil gaan met een straffend beleid: geen sancties meer toepassen, maar wel het leefloon meteen definitief afschaffen na enkele schriftelijke waarschuwingen.

 
"Nederlands spreken is belangrijk om werk te vinden. Maar de manier waarop dit stadsbestuur het aanpakt, werkt contraproductief. Door het leefloon af te pakken, leer je geen Nederlands.", aldus Dirk Avonts. Groen is dan ook absoluut tegen de huidige gang van zaken waarbij de meerderheid niet enkel het leefloon schorst, maar dit bovendien doet op een weinig transparante manier. Afgelopen OCMW-raad vroegen we als oppositiepartij aan de meerderheid om deze situatie te corrigeren.
 
Dirk Avonts diende een motie in voor de OCMW-raad van dinsdag 22 april. Deze motie eiste dat indien de stad willes-nilles het Nederlands als verplichting wil blijven handhaven, dit zorgvuldig onderhandeld moet zijn tussen cliënt en OCMW op maat van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Zo'n afspraken tussen OCMW en cliënt kan men opnemen in een GPMI (Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie). "Maak op voorhand duidelijke afspraken, desnoods in het bijzijn van een tolk, en zet ze op papier. Dan weet iedereen waar men aan toe is. Nu krijgen de personen die een keer onwettig afwezig zijn, een aangetekende brief die ze niet verstaan. Ze volgen niet voor niets Nederlandse les, hè." zegt Avonts. "We zijn niet akkoord met de koppeling van het leefloon aan het leren van Nederlands. Maar als de meerderheid koppig blijft focussen op deze koppeling, moet ze dit binnen een wettelijk en transparant kader doen." De meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD blijkt niet bereid te zijn om binnen een wettelijk en transparant kader te werken, want keurde op de OCMW-raad van dinsdag 22 april de motie niet goed. Deze meerderheid voert liever een straffend, hard en onmenselijk beleid, op de grens van de onwettigheid, in achterkamertjes ver weg van de democratische controle.
 
Vandaag verwijt PVDA dat Groen een onmenselijk sanctie wettelijk wil maken. Dit is intellectueel oneerlijk. Groen wil de wet en de rechtspraak net toepassen als hefboom voor een cliëntgerichte werking, om daardoor willekeur tegen te gaan. Dirk Van Duppen weet maar al te goed dat Groen pleit voor het optrekken van het leefloon tot een algemeen menswaardig niveau. En hij weet ook dat Groen een koppeling van het afnemen van het leefloon omwille van het niet aanwezig zijn in de Nederlandse les geen goed idee vindt. Deze motie is bedoeld om de meerderheid te wijzen op haar verantwoordelijkheid. Als het van Groen afhangt, zou ze een ander en beter beleid voeren. Groen Antwerpen stelde in november 2013 haar armoedeplan voor waarin concrete constructieve voorstellen worden gedaan hoe het leren van Nederlandse taal anders en beter kan worden aangepakt. Van Duppen zoekt de verkeerde vijand.
 
Hieronder vind je volgende documenten:
  • De motie zoals ingediend voor de OCMWraad van 22 april
  • "PERSPECTIEF NU", het Groen armoedeplan zoals voorgesteld aan pers en publiek in november 2013
BIJLAGEN:
20140422%20MOTIE%20OCMWraad%20-%20Administratieve%20sanctie%20bij%20afwezigheid%20les%20Nederlands.pdf