Een nieuw speelplein aan de Veerdamlaan

24 December 2013

Op 25 september werd het nieuwe speelplein feestelijk geopend door onze Hobokense schepen van Jeugd Omar Fathi (Groen). Het speelpleintje is er gekomen dankzij de goede samenwerking van Omar met twee andere districtsschepenen: Tom De Boeck van Sp.a (Openbare Werken) en Kristof Waterschoot van CD&V (Groenbeleid en Milieu). Omar is erg enthousiast:"Kinderen moeten alle kansen krijgen om kind te zijn. En daar hoort natuurlijk ook bij: genoeg kunnen spelen en ravotten! In een district zoals Hoboken ligt dat niet altijd voor de hand. Daarom blijven wij ijveren voor de nodige speelruimte." Ook districtsvoorzitster Kathelijne Toen (N-VA) was aanwezig bij de opening.  De kinderen van de Polderstadschool trakteerden iedereen op een geweldige openingsdans. De jeugddienst van Hoboken zorgde intussen voor de nodige randanimatie. Alle kinderen konden zich laten schminken of hun kunstjes vertonen op een fietsparcours. Die dag waren er alleen maar blije gezichten te zien.