Een shoppingcenter aan de Noorderlaan?

31 Maart 2014

Het stadsbestuur gaat een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken voor de 'Contactzone Noorderlaan'. Het gaat over de zone tussen het straatsburgdok, de Noorderlaan, de Vosseschijnstraat en de Michiganstraat. In deze zone liggen momenteel de Metropolis, de site van De Lijn, de Antwerpse Brandweer, Brico Plan-It, Decathlon, NOXX, Beerens, enz...  Ondertussenverscheen

ook in de pers dat De Lijn de parking voor Metropolis in erfpacht heeft gegeven aan een projectontwikkelaar die op die plek een shopping-center plant. UNIZO is alsvast 'not amused' omdat één en ander een bedreiging vormt van de versterking van de stadskern.

Vanavond zal Joris Giebens op de gemeenteraad meer uitleg vragen bij de intenties van het college met de betrokken zone en meer bepaald wat betreft de uitbopuw van een shoppingcenter op deze plek.

De vraag van Joris Giebens kan je hieronder nalezen.

 

 

BIJLAGEN:
20140224%20IP%20Joris%20Giebens%20-%20ontwikkelingen%20langsheen%20de%20Noorderlaan.pdf