Financiering districten totaal scheefgetrokken

15 Januari 2016

De financiering van de verschillende Antwerpse districten is volledig scheefgetrokken en is niet meer afgestemd op de lokale noden van de bewoners. Tot die conclusie komen Groen-raadsleden Joris Giebens en Marij Preneel op basis van recente cijfers die Groen opvroeg bij schepen Koen Kennis (N-VA). Zo ontvangt het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo per inwoner een bedrag van 121 euro, terwijl Borgerhout het met 45 euro per inwoner moet stellen. Die scheefgetrokken situatie is het gevolg van de historische afspraken van 2000 en 2002 over de financiering van de districten. "Het voornaamste criterium voor de verdeelsleutel van 2002 is het aantal kilometer straten per district", aldus gemeenteraadslid Joris Giebens. "Een district met veel inwoners en weinig kilometer wegen, zoals Borgerhout, maar ook Antwerpen, werd dus van bij het begin slechter bedeeld", aldus Giebens. "Hierbij werd volledig voorbij gegaan aan het verschil in gebruik van deze lokale wegen. Straten en voetpaden in een dichtbevolkt district hebben veel meer te lijden onder het intensief gebruik. Bovendien wordt het groot gebrek aan groene ruimte in dichtbevolkte districten  op geen enkele wijze financieel gecompenseerd. Ook de persoonsgebonden aangelegenheden waarvoor de districten bevoegd zijn, zoals het lokaal seniorenbeleid, jeugdbeleid en sportbeleid, vergen een financiering die véél meer rekening houdt met het aantal inwoners én met de samenstelling van de bevolking in de districten."Marij Preneel, districtsburgemeester van Borgerhout, benadrukt dat de scheeftrekking in de dotatie tussen de districten sinds 2001 enkel is toegenomen. "Dit omdat het aantal inwoners in de kerndistricten veel harder gegroeid is dan in de randdistricten", legt ze uit. "De bevolkingsevolutie maakte de kloof allen groter. In kerndistricten zoals Antwerpen, Borgerhout en Deurne groeide de bevolking tussen 2001 en 2015 met ruim 15%. In Antwerpen kwamen 32.000 nieuwe inwoners bij (+19%: van 163.000 naar 195.000), in Borgerhout 5.400 (+13%: van 40.800 naar 46.200) en in Deurne 8.000 (+12%: van 69.000 naar 77.000). Het inwonersaantal in de randdistricten als Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren nam veel minder toe. BeZaLi telt nu slechts 200 inwoners meer dan in 2001 (+2%: van 9.650 naar 9.850), Ekeren heeft 600 extra inwoners (+3%: van 22.200 naar 22.800)."

"Het kan niet dat een inwoner van Borgerhout maar een derde waard is ten opzichte van een inwoner van Berendrecht-Zandvliet-Lillo", concludeert Giebens. "In de eerstkomende gemeenteraad zal Groen een voorstel neerleggen waarin we een alternatieve financiering van de districten voorstellen. We willen de scheefgetrokken situatie recht trekken met een financiering die écht tegemoet komt aan de lokale noden van alle bewoners van de stad, ongeacht in welk district ze wonen. Dan zal meteen duidelijk worden of de N-VA haar verkiezingsbelofte om de districten meer slagkracht te geven, ook werkelijk zal nakomen."

 

BIJLAGEN:
07012016%20Financiering%20districten%20totaal%20scheefgetrokken.pdf