Groen vraagt maatregelen om meest kwetsbare senioren te beschermen

01 April 2020

Groen vraagt maatregelen om meest kwetsbare senioren te beschermen

Groen dringt aan op alternatieve oplossingen voor mantelzorgers

 

Sinds vorige week zijn verstrengde regels binnen de serviceflats van kracht in het kader van de coronabeheersing. Enkel erkende zorgverleners mogen binnengelaten worden in de serviceflat, familie, vrienden en mantelzorgers mogen niet meer langskomen. Gisteren werden de maatregelen nog versterkt. Bewoners kunnen niet meer op eigen kracht hun woning in of uit. Ze worden als het ware geïsoleerd van de ruimere omgeving. Groen maakt zich zorgen voor de financiële en emotionele gevolgen voor de senioren.

Gemeenteraadslid Karen Maes (Groen): “Tot voor kort deden zij beroep op vrienden of familie die een potje extra kookten, de voedselbedeling of het sociaal restaurant. Ook andere zorgtaken zoals boodschappen, beweging en het sociaal contact werden vaak opgenomen door vrijwilligers en mantelzorgers bij mensen zonder een netwerk en met een beperkt inkomen.”

Bovendien kunnen de senioren nu niet meer genieten van het groen in hun dichte omgeving. Waar door de wetenschappers aangehaald wordt dat dagelijkse beweging in de buitenlucht belangrijk is sluit men de senioren hier van af.

Nu zullen ze allemaal beroep moeten doen op de interne diensten van het zorgbedrijf en worden ze bovendien maatschappelijk geïsoleerd van hun dagdagelijkse omgeving.

Groen vraagt aan het Zorgbedrijf een tussenkomst in de prijs van de betalende diensten voor bejaarden met een beperkt inkomen tijdens de coronamaatregelen. Concreet betekent dit dat de maaltijden aan hetzelfde tarief worden bedeeld dan het tarief van het sociale restaurant, namelijk 5 euro. Bovendien is er een tussenkomst nodig van het OCMW bij senioren waarvoor de tegemoetkoming nog niet voldoende blijkt.

Meer algemeen vraagt Groen dat de overheid dringend op zoek gaat naar alternatieve oplossingen om mantelzorgers én geschoolde professionals die nu werkloos thuis zitten en zich willen engageren, toegang te verlenen tot de zorgvoorzieningen. Niet alleen in de ouderenzorg, maar bijvoorbeeld ook voor mensen met een handicap, de jeugdzorg en de psychiatrie.

Gemeenteraadslid Koen De Vylder (Groen): “Die vrijwilligers moeten uiteraard gescreend en geattesteerd worden. Alle maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar we moeten absoluut maatregelen nemen om het sociale isolement te doorbreken en het maatschappelijk engagement te ontginnen. De mensen in de zorg, zowel bewoners als medewerkers, gaan dat heel hard nodig hebben!”