"Samen maken we Borgerhout" - Groen stelt samen met SP.A en PVDA nieuw bestuursakkoord en districtsbestuur voor

14 December 2018

In Borgerhout gaan Groen, PVDA en sp.a ook de komende zes jaar het district besturen. De drie partijen werkten de afgelopen legislatuur goed samen, en hebben hun meerderheid in de districtsraad verstevigd tot 16 op 25 zetels. Op inhoudelijk vlak blijven ze inzetten op meer open en groene ruimte, groene straten op maat van voetgangers en fietsers, een uitbreiding van de werking voor kinderen en jongeren naar Borgerhout extra-muros en een maximaal open en gratis aanbod zodat ook mensen in armoede kunnen genieten van sport en cultuur. Ook de Turnhoutsebaan – strikt genomen geen districtsbevoegdheid – blijft hoog op de prioriteitenlijst staan van het nieuwe bestuur. Marij Preneel (Groen): “Borgerhout is een bijzonder en divers district. We zijn trots op die diversiteit, en op de vele bewonersinitiatieven. Zij vormen de kracht van Borgerhout. Besturen doen we in Borgerhout daarom niet alleen voor, maar vooral met de bewoners.”. Borgerhout gaat experimenteren met wijklabo’s. Vanaf 2020 wordt 200.000 euro per jaar besteed aan buurtprojecten. Bewoners kiezen zelf wat ze belangrijk vinden voor hun buurt en hoe ze het budget besteden. Open en groene ruimte zijn meer dan ooit nodig. Ook Borgerhout extramuros heeft nood aan centrale ontmoetingsplekken. Het Vosplein, het Kardinaal Cardijnplein (Luchtvaartbuurt) en het basketplein aan de Griffier Schobbenslaan (Tuinwijk) kunnen groter, groener en gezelliger. In oud-Borgerhout willen we eindelijk een heus Moorkenspark, maar ook het Laar en het Koxplein kunnen veel groener, zachter en autovrij. Spoor Oost moet een park worden met een rechtstreekse doorsteek naar het Terloplein. Omar Al Jattari (Groen): “In Borgerhout wonen 13.000 kinderen en jongeren. Tijdens de schoolvakanties verzorgt het district een open en gratis aanbod op de pleinen: de Speltrappers. Ook in Borgerhout extra-muros groeit de vraag door de verjonging van de bevolking. Daar willen we op inzetten.” We maken van Borgerhout hét fietsdistrict van Antwerpen. We brengen de belangrijkste fietsroutes in en door Borgerhout in kaart en maken er echte fietsassen van. Van drukke fietsassen zoals de Kroon- en Helmstraat maken we fietsstraten. In de dr. Van de Perrelei komen nieuwe fietspaden. Stephanie Van Houtven (SP.A): “Steeds meer bewoners voelen zich niet veilig wanneer ze te voet of met de fiets de straat opgaan. We willen onze straten terug aan de Borgerhoutenaren geven. Door een radicale keuze voor het STOP-principe trekken we resoluut de kaart van voetgangers en fietsers. Samen maken we van Borgerhout hét fietsdistrict van ’t Stad”.De kansarmoede neemt toe in heel de stad, ook in Borgerhout. Met het bestuur willen we dit niet naast ons neerleggen en maken we middelen en mensen vrij om ook op districtsniveau een verschil te kunnen maken. Ben Van Duppen (PVDA): “De vele professionele en vrijwillige initiatieven die nu al vechten tegen armoede gaan we dichter bij elkaar brengen en versterken zodat ze meer impact kunnen hebben. Daarom willen we samen met de stad buurthuizen opstarten, waar iedere Borgerhoutenaar zich welkom voelt en de ondersteuning kan krijgen die hij of zij verdient." Nog steeds vinden niet alle Borgerhoutenaren hun weg naar activiteiten en verenigingen in ons district. We helpen niet alleen mee de drempels naar onze cultuurhuizen te verlagen, we maken cultuur ook voor iedereen beter beschikbaar door samen met onze partners meer buitenshuis te gaan programmeren.  Niet alleen in de publieke ruimte, maar ook in andere buurt- en ontmoetingscentra zorgen we er zo voor dat mensen spontaan cultuur kunnen opsnuiven en elkaar leren kennen. Mariam El Osri (Groen): “We willen volop inzetten op brede scholen. Er zijn succesvolle projecten in Borgerhout: de kleuterateliers, studio-T en Knal Boem Kunst. Scholen en organisaties werken daarbij samen. Naast kunst, cultuur en wetenschap willen wij ook graag sport en andere vrijetijdsactiviteiten aanbieden via scholen.” Het districtsbestuur gelooft in de toekomst van de Turnhoutsebaan als winkelas. De baan ligt midden in een woonwijk, met een zeer breed en divers winkelaanbod, nieuwe horeca en interessante spelers als De Roma, Open School en Mundo A (allebei vanaf 2019). Als de baan opnieuw aantrekkelijk wordt als winkelstraat, zal ze ondernemers nog meer aantrekken. Luc Moerkerke (Groen): "We willen een Turnhoutsebaan met brede voetpaden, ruimte voor terrassen, grote bomen en fietspaden. Als het autoverkeer beperkt wordt tot bestemmingsverkeer wordt de baan opnieuw aantrekkelijk om te wonen, te ontmoeten en te winkelen. Borgerhout is werelds, maar krijgt zo eindelijk zijn dorpsstraat terug." 10 frisse ideeën voor Borgerhout We verdelen Borgerhout in zes wijken, iedere schepen krijgt naast zijn/haar bevoegdheid de bevoegdheid voor één wijk. We experimenteren met wijklabo’s. Vanaf 2020 krijgen bewoners 200.000 euro per jaar voor projecten in hun wijk. We willen een parkeershift. Tegen 2024 moeten er evenveel fietsparkeerplaatsen zijn dan parkeerplaatsen voor auto’s. Borgerhout telt nu 3.600 bomen. Tegen 2030 willen we in Borgerhout één boom per huishouden (er zijn nu 19.000 huishoudens). We willen een consulent in het district die specifiek het beleid voor Middenstand uitvoert, en één voor Armoedebestrijding. We voorzien ook voor senioren een open aanbod op pleinen en ontmoetingsplekken, zoals de “Speltrappers” voor jongeren. We gaan mee op zoek naar een buurtgerichte invulling voor de kerk aan het Koxplein en voor het voormalige gebouw van het Vredegerecht aan de Turnhoutsebaan. We zorgen er door voetpaduitstulpingen voor dat er geen auto’s kunnen parkeren vijf meter voor een zebrapad. We bouwen kleinschalige culturele initiatieven uit voor kinderen en volwassenen, zoals op vaste dagen gaan tekenen onder begeleiding in een dienstencentrum, in ’t Werkhuys of op school. Bij iedere heraanleg van een straat wordt aan bewoners gevraagd of ze een geveltuin of een groenslinger willen. Dat wordt meegenomen in de plannen. Het toekomstig districtsbestuur presenteert vandaag een ontwerp van bestuursakkoord. Met deze ideeën trekken ze begin 2019 naar Borgerhoutse wijken en verenigingen. De inbreng van de Borgerhoutenaren die wordt verzameld, wordt dan in mei 2019 verwerkt en gepresenteerd in een definitief bestuursakkoord. Download hier het volledige ontwerp van bestuursakkoord Wie is wie in het districtscollege Marij Preneel (47, Generaal Eisenhowerlei) (Groen)– Openbaar Domein, WijkoverlegOmar Al Jattari (39, Lt. Lippenslaan) (Groen) –JeugdMariam El Osri (39, Zendelingenstraat) (Groen) (vanaf 2022)Luc Moerkerke (52, Huybrechtsstraat) – (Groen) Sport, Middenstand (tot 2021)Ben Van Duppen (29, Borsbeekstraat) – (PVDA) Senioren, ArmoedebestrijdingStephanie Van Houtven (35, Zonstraat) – (Sp.a) Cultuur, Mobiliteit