Groen dient bezwaar in tegen ISVAG-verbrandingsoven

09 Maart 2018

Groen dient bezwaar in tegen ISVAG-verbrandingsoven

Groen-gemeenteraadsleden Wouter Van Besien en Freya Piryns en districtsraadslid Dirk Avonts (Wilrijk) dienen vandaag persoonlijk bij de stad een bezwaarschrift in tegen de verlenging van de milieuvergunning van de ISVAG-verbrandingsoven in Wilrijk. “Om rendabel te zijn, heeft de nieuwe oven meer afval nodig. Dit staat haaks op onze ambitie om van Antwerpen een gezonde, toekomstgerichte stad te maken.”

“Als Vlaanderen en Antwerpen écht willen inzetten op duurzame economie, dan moet er veel meer afval gesorteerd én voorkomen worden”, legt Freya Piryns uit. “De plannen van ISVAG druisen hier volledig tegenin. Zo is het de bedoeling om op termijn een nieuwe oven te bouwen met extra verbrandingscapaciteit (van 140.000 ton die nu verbrand wordt naar maar liefst 190.000 ton). Door het aanzuigeffect zal er veel meer afval naar Wilrijk komen, met een verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg. Het betekent ook een forse toename van het vrachtvervoer, en dat in een gebied dat nu al kreunt onder de files (A12).”

“Bovendien verdwijnen de zware metalen die vrijkomen bij de verbranding van afval niet, hoe efficiënt de verbranding ook gebeurt”, legt Dirk Avonts uit. “Die vervuiling met zware metalen komt bovenop de vervuiling die al in de bodem zit. Hierdoor nemen de negatieve effecten op de gezondheid van de omwonenden en het milieu almaar toe. De bewoners krijgen al jaren de belofte dat er een andere locatie zou komen voor de verbrandingsoven. Een nieuwe installatie te midden van woonwijken zou vandaag geen vergunning meer krijgen. De plannen tot uitbreiding zijn een handige manier om dit te omzeilen, maar blijven evenzeer een slag in het gezicht van de omwonenden.”

Groen wil dat het debat over ISVAG op een eerlijke manier wordt gevoerd. “Iedereen weet dat het verbranden van afval niet meer van deze tijd is”, aldus Wouter Van Besien. “Er zijn vandaag veel betere, alternatieve technologieën voor de eindverwerking van afval. Laten we daar op inzetten in plaats van te blijven investeren in technologieën die schadelijk zijn voor mens én milieu."