Groen herschikt stedelijke financiën en zet turbo op verkeersveiligheid, wonen en groene ruimte

17 November 2023

Groen herschikt stedelijke financiën en zet turbo op verkeersveiligheid, wonen en groene ruimte

"We laten vandaag zien dat het wel degelijk mogelijk is om een ander beleid te voeren, je moet gewoon de juiste keuzes maken. Door middel van een taxshift en budgetverschuivingen is het perfect mogelijk om een turbo te zetten op verkeersveiligheid, wonen en groene ruimte. Dat is dan ook wat wij zullen doen als de Antwerpenaar ons dat mandaat geeft."

Antwerpen, 17 november 2023 - In aanloop naar de budgetbesprekingen in de Antwerpse gemeenteraad dook Groen in de stedelijke financiën. Op een persconferentie presenteerde de partij vandaag haar alternatieve begroting. Groen onderstreept hiermee haar ambitie om na 20 jaar opnieuw deel te nemen aan het bestuur. Lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe: "We laten vandaag zien dat het wel degelijk mogelijk is om een ander beleid te voeren, je moet gewoon de juiste keuzes maken. Door middel van een taxshift en budgetverschuivingen is het perfect mogelijk om een turbo te zetten op verkeersveiligheid, wonen en groene ruimte. Dat is dan ook wat wij zullen doen als de Antwerpenaar ons dat mandaat geeft."

Meer dan over cijfers, gaat wat Groen vandaag voorstelt over een verschil in beleidskeuzes. De partij maakt financiële ruimte vrij voor betaalbare woningen en voor noodzakelijke en voor de hand liggende maatregelen op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid. Daarnaast ruilt de Groene begroting megalomane projecten in voor buurtprojecten, en geeft ze opnieuw ademruimte aan het middenveld, cultuur en jeugd. Bovendien bouwt ze een nieuw zwembad om het tekorten aan "zwemwater" om op te vangen. 

De gewone Antwerpenaar wordt ontlast, zuinig ruimtegebruik wordt beloond, en vervuilers worden belast. Deze keuzes maken het mogelijk om een ander beleid te voeren in Antwerpen.

Fractieleider Ilse van Dienderen vult aan: "Als het aan ons ligt, voeren we een fiscale shift door die bewoners extra zuurstof geeft en vervuilers belast. Dwaze projecten, zoals de keerlus, ondergrondse parkings en de verdiepte kaaiweg, schrappen we onmiddellijk. Dat geeft ruimte voor andere investeringen."

Concreet voorziet de groene begroting 38,4 miljoen euro per jaar extra voor duurzame mobiliteit. Dat gaat naar verkeersveiligheid, fietsinfrastructuur, openbaar vervoer. 35,5 miljoen euro per jaar wordt vrijgemaakt voor betaalbaar wonen. Dat is nodig om de woonmarkt af te koelen en de basis te leggen om een bouwversnelling in te zetten op vlak van sociale woningen. Nog 25,6 miljoen euro per jaar gaat naar groene ruimte. Denk daarbij aan het Spoorpark, stadsrandbossen en groene nerven aan de ringzone.

Vanden Berghe: "500.000 Antwerpenaren, dat zijn 500.000 talenten. Om élke Antwerpenaar de kans te geven zich in onze stad ten volle te ontplooien, injecteren we 26,1 miljoen euro per jaar voor jeugd, cultuur, sportinfrastructuur en het middenveld. Het is onbegrijpelijk dat dit stadsbestuur daarop bespaart."