Groen wél verontrust over resultaten metingen lood in bloed rond Umicore Hoboken

02 Juni 2022

Groen wél verontrust over resultaten metingen lood in bloed rond Umicore Hoboken

"Umicore heeft hier niet over gecommuniceerd met de omwonenden en heeft hier ook geen verklaring voor gegeven. Die gegevens komen van de website van Umicore zelf! "

Hoboken, 2 juni 2022 – "De recente resultaten van lood in bloed zijn voor ons allesbehalve geruststellend. De gemiddelde lood-in-bloedwaarde is nu niet meer gedaald en is nog steeds hoger dan de laagste meting in 2019 (2,89 µg/dl), ondanks het feit dat er al heel wat kinderen uit de meest nabije zone zijn weggetrokken. We zijn het dus niet eens met Umicore: de neerwaartse trend is gestopt wat betreft de lood in bloedwaarden en ook de emissies kennen nog onverantwoorde pieken!" stelt districtsraadslid Betty Van Dyck.

"We zien zowel voor lood, arseen als cadmium een verdubbeling tot vervijfvoudiging in de metingen begin dit jaar. Umicore heeft hier niet over gecommuniceerd met de omwonenden en heeft hier ook geen verklaring voor gegeven. Die gegevens komen van de website van Umicore zelf! "

Mogelijk is er een link tussen de hoge uitstootcijfers en de stijging van de gemiddelde lood-in-bloedwaarden bij de kinderen. Het gemiddelde ligt dan wel onder de nieuwe norm (3,5 µg/dl) maar toch is de licht stijgende trend geen goed nieuws. Ilse van Dienderen, ook provincieraadslid: "We hebben aan de deputatie vragen gesteld over deze hoge uitstootcijfers maar hebben nog geen reactie gekregen."

Groen is van mening dat de communicatie van het bedrijf naar de buurt toe moet verbeteren. "Ook over het nut van de groene buffer wordt door Umicore gezwegen. Een studie van Umicore zelf wijst uit dat die amper effect zal hebben voor de omwonenden. Voor ons moet de focus liggen op het onder controle houden van de uitstoot en daar is nog werk aan de winkel." zegt gemeenteraadslid Ilse van Dienderen.

Groen pleit voor een ruimer onderzoek van kinderen buiten de wijken Moretusburg en Hertogvelden. Kinderen binnen een ruimere perimeter moeten om de 6 maanden aangeschreven worden voor een testing op vrijwillige basis. Ook kinderen die niet binnen de perimeter wonen maar er wel naar de kinderopvang of de school gaan, moeten systematisch kunnen getest worden. Nu kan dit enkel op aanvraag van de ouders. Wij zagen resultaten van metingen bij kinderen in Polderstad (op 2 km van de fabriek) met hoge en stagnerende loodwaarden in hun bloed.

Voor Groen Antwerpen is het duidelijk: "De resultaten van deze meetcampagne betekenen allerminst dat Umicore op haar lauweren kan rusten. Er blijven inspanningen nodig om de uitstoot aan de bron aan te pakken. Iedere overschrijding van de nieuwe norm van lood-in-bloed is er een te veel."