Groen vraagt uitstel deadline Meld Je Aan

29 Maart 2020

Groen vraagt uitstel deadline Meld Je Aan

Deze week verstrijkt de deadline voor ouders om hun kind aan te melden voor een school via het digitaal platform van de stad. “Gezien de coronamaatregelen hebben echter niet alle Antwerpenaren dezelfde kansen om dit te doen”, zegt Ikrame Kastit (Groen). “We vragen dus aan schepen Beels om de deadline uit te stellen.”

Heel wat scholen hebben bijvoorbeeld geen fysiek bezoekmoment kunnen organiseren. Daarnaast is de toegankelijkheid van het online platform voor vele Antwerpse ouders een probleem. Kastit: “Heel wat kansarme of anderstalige gezinnen kloppen normaal gezien aan bij Atlas of Huizen van het Kind voor hulp bij de schoolkeuze of bij het inschrijven zelf. Dat kan nu niet, en dat maakt kwetsbare gezinnen de dupe van deze situatie.”

De communicatie naar specifieke doelgroepen en het bijhorende middenveld werd pas deze week opgestart. Groen is van oordeel dat het stadsbestuur de inschrijvingsdeadline moet verplaatsen om alle ouders de nodige kansen te garanderen.

Kastit besluit: “De stad moet samenwerken met organisaties en sleutelfiguren die werken met ouders in armoede en anderstalige ouders, en de deadline moet worden uitgesteld. Kwetsbare kinderen dreigen hiervan de dupe te worden. Onderwijs is een basisrecht, ook voor hen.”