Groen ziet geen trendbreuk in voorstellen De Wever

20 November 2018

Groen ziet geen trendbreuk in voorstellen De Wever

De inzet van de afgelopen verkiezingen was duidelijk voor Groen: Antwerpen moest een andere koers varen. Op vlak van gezonde lucht, betaalbaar wonen en gelijke kansen voor iedereen was een trendbreuk nodig. Groen kreeg een stevig mandaat van haar kiezers om die verandering in de praktijk om te zetten.

Wouter Van Besien: “Bart De Wever sprak op verkiezingsavond over samenwerking. Nieuwsgierig naar wat dat kon betekenen en hoe Groen haar verantwoordelijkheid daarin kon opnemen, gingen wij in op de vraag tot een gesprek. Daarbij liet Bart De Wever nooit in zijn kaarten kijken. In een laatste onderhoud heeft hij een tekst laten lezen, waarin geen trendbreuk te vinden was.”
 
Op de drie assen die Groen naar voor geschoven had in de eerste gesprekken met De Wever, bleef de partij op haar honger zitten.
 
Mobiliteit en gezonde lucht
 
Ondanks de nijpende problematiek maakte deze nota niet de nodige keuzes. Een circulatieplan was nog steeds onbespreekbaar, een autoluw centrum werd zonder concrete timing of doelstelling in een vage werkbank gestoken, het parkeerbeleid wijzigde niet, en er werden geen tramverlengingen tot aan de rand voorzien. Ook de noodzakelijke aanpassing van de Hollandse Knoop als onderdeel van Oosterweel lag niet op tafel.
 
Sociaal beleid
 
Het aandeel sociale woningen bleef bij het oude, projectontwikkelaars moesten geen ambitieuze doelstellingen nastreven op vlak van betaalbaar wonen, sociale investeringen worden tot het minimum beperkt, en de strijd tegen armoede bleef zeer vaag. Van het herstellen van het vertrouwen met middenveldorganisaties was geen sprake.
 
Samenleven in diversiteit
 
De nota ademde wantrouwen en zelfs angst uit over samenleven in diversiteit. De Wever ondernam geen ernstige poging om hier stappen vooruit te zetten en om bruggen te bouwen. Het verbod op religieuze tekens voor stadspersoneel bleef behouden, de invoering van praktijktesten bleef beperkt tot onderzoeksmethode, en zou niet ingezet worden als effectief middel tegen discriminatie.
 
In de nota ontbrak elk spoor op vlak van transparant bestuur en participatie.
 
Van Besien besluit: “Samenwerking gaat voor ons over inhoud, niet over schepenposten. Op geen enkel moment was er sprake van een ernstige poging tot inhoudelijke tegemoetkoming naar Groen. Onze kiezers vragen een verkeersveilige stad met gezonde lucht, waar iedereen zichzelf mag zijn en niemand gediscrimineerd wordt. Dit nieuwe stadsbestuur zal daar niet voor zorgen.”