Groene districtsschepenen: Schepen Van de Velde moet eindelijk leren samenwerken met de districten.

26 Juni 2015

Vandaag stapte schepen Van de Velde met een voorontwerp-groenplan naar de pers. Dat is merkwaardig, want geen enkel district was hiervan op de hoogte. Nochtans is dit een gemengde bevoegdheid, iets waar je logischerwijs over samenwerkt.  Het creëren van groen in de stad gaat immers ook over het publiek domein. Het aanleggen van publiek domein is een districtsbevoegdheid. We verwachten van een stedelijke schepen voor groen om een groenplan op te maken in nauw overleg met de bevoegde districtsschepenen. Dat is alles behalve gebeurd.We zijn dan ook erg benieuwd naar wat zijn plannen concreet zijn. Schepen Van de Velde beloofde in het begin van deze legislatuur om 73ha extra groen te creëren in de stad. Daarvan is voorlopig nog niks in huis gekomen. Onlangs beloofde schepen Van de Velde tuinstraatjes aan te leggen. Daarvan bleek vervolgens ook dat de districten het mochten realiseren. Is dit opnieuw aankondigingspolitiek van Schepen Van de Velde? Anders is onze belangrijkste vraag: welke middelen legt schepen Van de Velde tegenover dit groenplan? 

Onze oproep als groene districtsschepenen naar schepen Van de Velde is heel eenvoudig: werk eindelijk samen met de districten, betrek ons als volwaardige partners, het is niet alleen nodig volgens de bevoegdheidsverdeling van de stad, het is ook een elementaire vorm van fatsoen en van behoorlijk bestuur.

Tom Van den Borne, districtsschepen Antwerpen
Marij Preneel, districtsburgemeester Borgerhout
Omar Fathi, districtsschepen Hoboken
Karin Staes, districtsschepen Merksem