Grote Steenweg veiliger

23 December 2013

De Grote Steenweg heeft er in Oud-Berchem drie nieuwe veilige oversteekplaatsen bijgekregen. De oversteek aan de Klauwaardsstraat, de Driekoningenstraat en de Theophiel Roucourtstraat kregen een veiligere linksafstrook voor de auto's, maar ook een opstelstrook voor fietsers en voetgangers. Dat betekent dat de oversteek van tramsporen en gewestweg nu met een veilige tussenstop kan gebeuren. Zowel ouderen als jongeren profiteren hiervan. Met deze maatregel, waarvan sommigen fluisteren dat hij te danken is aan een oud-burgemeester, zou het aantal zware ongevallen op de Grote Steenweg sterk dalen.