Inge Jooris nieuw districtsraadslid in Borgerhout

26 Januari 2015

Borgerhout

In 2012 trok Inge naar de districtsraadsverkiezingen met de goesting om zich in te zetten voor de overkapping van de Antwerpse ring en meer groen voor de Borgerhoutenaar.

Na het ontslag van een districtsraadslid van sp.a is het aan Inge Jooris om de districtsraad te vervoegen. In 2012 trok Inge naar de districtsraadsverkiezingen met de goesting om zich in te zetten voor de overkapping van de Antwerpse ring en meer groen voor de Borgerhoutenaar. Ze heeft zich alvast samen met haar buren van de Mellaerts- en Bakkersstraat ingezet voor het open stellen van een stuk braakliggend grond voor de mensen en kinderen uit de buurt. In de districtsraad wil Inge verfrissende ideeën op de agenda zetten en samen met haar collega's bouwen aan een (nog) beter Borgerhout voor alle 46.000 inwoners.  Inge Jooris (1977), linguïste en communicatiespecialiste, werkt voor de partij Groen in het Vlaams parlement. Daarnaast is zij ook zaakvoerder van de bvba Andermansland, een bedrijf dat zich richt op innovatie in letterenland. Samen met haar partner werkt zij aan nieuwe en originele vormen om literatuur en kunst tot bij het publiek te brengen.