Komst nieuwe hoogbouw hertekent Antwerpse skyline

14 Juni 2016

loodswezensite aanAntwerpse

De de Scheldekaaien krijgt er een nieuwe toren bij van minstens 40 meter hoog. Samen met de twee nieuwe torens die op de naastgelegen Tolhuissite komen heeft dit een stevige impact op de Antwerpse skyline. Dat zegt Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens. Hij  vreest ook een sterke toename van het verkeer op en rond beide sites door de invulling van de gebouwen met nieuwe kleinhandel en verzet zich tegen de mogelijke komst van 800 bovengrondse parkeerplaatsen aan de kaaien.

Giebens komt tot deze conclusies op basis van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan loodswezensite dat voorligt in de Antwerpse districtsraad. Daaruit blijkt dat er naast de bestaande bebouwing ook een zone van 1.250 vierkante meter (50 x 25m) wordt voorzien voor nieuwbouw.  "Opmerkelijk is dat er geen maximale bouwhoogte wordt opgelegd. De projectontwikkelaar mag zo hoog gaan als hij wil, de enige beperking is dat de maximale vloeroppervlakte van 12.500 vierkante meter niet mag worden overschreden."

Concreet betekent dit volgens het Groen-raadslid dat er een gebouw van minimaal 40 meter hoog komt te staan. "Dit is namelijk als je er vanuit gaat dat de volledige bouwoppervlakte wordt gebruikt, wat erg onwaarschijnlijk is omdat je dan een zeer breed en log gebouw krijgt. Kies je voor een ranker en eleganter ontwerp, dan krijg je een toren van 60 tot 80 meter hoog, vergelijkbaar met de lichttoren aan Spoor Noord. Met de huidige plannen komen er dus drie nieuwe torens bij in het centrum van de stad. Die hebben een stevige impact op de Antwerpse skyline en het uitzicht op de Schelde", zegt Giebens.  

"Met Groen zijn wij niet tegen hoogbouw, maar wel als die zomaar overal wordt neergepoot. Hoogbouw hoort niet thuis in de binnenstad en aan de kaaien." Giebens vraagt dat de plannen voor de loodswezensite en de tolhuissite op elkaar worden afgestemd en in overeenstemming worden gebracht met het Masterplan Scheldekaaien en de hoogbouwnota. Die laatste stelt dat nieuwe hoogbouw enkel kan als de huidige skyline intact blijft en er een participatietraject voor de buurt wordt opgestart.

Een bijkomend probleem volgens Groen is dat één vierde van de toekomstige loodswezentoren wordt gereserveerd voor detailhandel. Groen vreest hierdoor een sterke verkeerstoename. Ook de komst van nieuwe horeca en vrijetijdsvoorzieningen in het gebouw zuigt volgens Giebens extra verkeer aan. "Het RUP voorziet bovendien de mogelijkheid voor 800 bovengrondse parkeerplaatsen. Dit betekent  dat een groot deel van de kaaien ingericht blijft als parking. Ook dat is in strijd met het Masterplan Scheldekaaien en vraagt om een aanpassing."