Luchthaven Deurne eeuwigdurend vergunnen: totaal onverantwoord

13 Augustus 2021

Luchthaven Deurne eeuwigdurend vergunnen: totaal onverantwoord

Antwerpen, 13 augustus 2021 – Het Antwerpse schepencollege keurde zonet een positief advies goed rond de Luchthaven van Deurne. Dat kwam er nadat exploitant LEM een procedure opstartte om de milieuvergunning die tot 2024 loopt om te zetten naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. De beslissing werd genomen met Koen Kennis als waarnemend burgemeester.

"Zowel Mortsel als Borsbeek, met N-VA in de meerderheid, gaven reeds een negatief advies," zegt gemeenteraadslid Ilse van Dienderen (Groen). "Het Antwerpse college stelt letterlijk geen bezwaar te hebben tegen een omzetting naar een (eeuwigdurende) omgevingsvergunning. Dit project stoot niet alleen op verzet vanuit de buurt, maar ook alle partijen actief in de rand zijn hier geen voorstander van."

"Onbegrijpelijk dat Antwerpen geen negatief advies gegeven heeft, zoals Mortsel en Borsbeek. In onze ogen is dit een oneigenlijke beslissing." gaat van Dienderen verder. "Het getuigt van een gebrek aan goed bestuur op alle vlakken. Een omzetting naar een eeuwigdurende vergunning is alleen mogelijk als alles op het terrein stedenbouwkundig vergund is. Niets is minder waar. Zo stelt ook de Vlaamse omgevingsambtenaar in zijn pv van 28/4/2021. We stellen ook vast dat er geen rekening wordt gehouden met de milieueffecten. Dit is nochtans verplicht voor luchthavens. Ook daar lijkt dit bestuur geen probleem van te maken."

Dit dossier is de zoveelste omstreden procedure tijdens deze zomervakantie. Na INEOS, de Maritieme Campus en Oosterweel is het duidelijk dat men van de vakantieluwte wil profiteren om in alle stilte zaken erdoor te jagen. Als de Vlaamse regering hier finaal in meegaat, vervalt ook enige zeggenschap van stad Antwerpen op langere termijn. “Hoe geloofwaardig zijn de klimaat- en geluidsambities van dit bestuur en in het bijzonder van schepen Meeuws? In tijden van klimaatcrisis een eeuwigdurende vergunning goedkeuren voor een luchthaven midden in de stad? Weinig vooruitziend.” aldus van Dienderen.

Tenslotte benadrukt Groen nogmaals de absurditeit van een toeristische luchthaven met steile ambities in Antwerpen. "Deze historische erfenis heeft eigenlijk geen plaats meer in het Antwerpen van de 21e eeuw," besluit van Dienderen. "De buurt droomt al jaren samen met ons over een alternatieve invulling. De kansen voor groen, open ruimte, ontspanning… liggen hier voor het grijpen, maar voor het stadsbestuur is dit duidelijk geen prioriteit."