Zonder zorgen op weg

18 Mei 2018

Zonder zorgen op weg

Alle moderne steden in Europa gaan voor een duurzaam mobiliteitsbeleid en kiezen voluit voor levenskwaliteit. Antwerpen mag niet achterblijven.

Een mobiliteitsplan, opgesteld en ingevoerd met doorgedreven participatie van bewoners, organisaties en bedrijven, is daarvoor dringend nodig.

Om dit te realiseren, stelt de partij tien principes en maatregelen voorop. Via een circulatieplan wordt het onnodig verkeer uit het stadscentrum geweerd. Het historisch centrum wordt autoluw gemaakt, net als de districtskernen en de schoolomgevingen. 

Door de schoolbuurten autoluw te maken, zorgen we voor meer verkeersveiligheid en dragen we bij tot gezondere lucht voor de kinderen. In de zone 30 worden alle straten fietsstraten. Fietsers, trams en bussen krijgen veel meer ruimte. Het is ons engagement om in de nieuwe bestuursperiode Antwerpen een nieuwe en duurzame mobiliteit te geven.

>> Lees het volledige plan <<