Het Sporenoffensief van Groen

19 September 2018

Het Sporenoffensief van Groen

Een ambitieus maar noodzakelijk plan om de modal shift te bereiken  

Om de files weg te werken, de lucht gezond te maken en het verkeer veiliger te maken in Antwerpen, zijn de juiste investeringskeuzes nodig. Het toekomstverbond voor Antwerpen gaat uit van een modal split van 50/50 in de Antwerpse regio, waarbij dus minstens 50% van het verkeer duurzaam is. Om dat te bereiken, moeten minstens 40.000 auto’s tijdens de avondspits uit circulatie gehaald worden. Al die reizigers moeten een alternatief hebben om op een andere manier op hun bestemming geraken. Dat betekent onder meer een ambitieuze uitbreiding van het openbaar vervoer.
 
40.000 auto’s uit de file halen is de doelstelling. Dat kan alleen als we investeren in een kwalitatief alternatief. Vandaag stellen wij onze plannen voor om dat in de praktijk om te zetten. Het gaat om een totaalvisie over hoe we duurzame mobiliteit vastleggen voor de volgende generaties.”
 
De omslag naar 50% duurzame verplaatsingen kan enkel gebeuren als er geïnvesteerd wordt in trein-, tram- en waterbusinfrastructuur. Groen denkt daarbij aan een uitbreiding van de waterbussen op de as Albertkanaal – Havendokken en Waasland – centrum – haven. De partij wil de spoorweginfrastructuur (trein en lightrail) efficiënter gebruiken. Hier gaat het zowel om het toegankelijk maken van stations, het in gebruik nemen van onderbenutte of gesloten stations, als het openen van nieuwe stations (zoals Waaslandhaven, Haven Rechteroever en Spoor Oost). Groen stelt de verlenging van bestaande tramlijnen voor. De partij wil een singeltram aanleggen, metrokokers in gebruik nemen en nieuwe stations openen.
 
Het openbaar vervoer van de toekomst moet geïntegreerd zijn. Als het alternatief voor de wagen niet goedkoop, stipt,  proper en kwalitatief is, is dat een maat voor niets. Ons streefdoel is om de helft van de Antwerpenaars op een abonnement te laten overstappen, waarbij die abonnementen niet op naam staan, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Dat abonnement geeft je dan ruime mogelijkheden in een uitgebreid openbaar vervoersnetwerk.
 
Deze verkiezingen zijn cruciaal voor de leefbaarheid van onze stad. Ofwel blijven we hangen in het file-model, ofwel nemen we de vlucht vooruit en kiezen we voluit voor gezonde lucht en verkeersveiligheid.

>> Download de presentatie hier <<