Oosterweel - Historische overwinning van burgerparticipatie, nu waken dat plannen worden uitgevoerd

15 Maart 2017

"Dit is een historische overwinning van jarenlange burgerparticipatie en politiek verzet", reageert Wouter Van Besien op de doorbraak in het Oosterweeldossier. "In dit akkoord zitten belangrijke zaken waar de actiegroepen en Groen al decennia voor ijveren. Een shift richting meer duurzaam vervoer, doorgaand verkeer verder weg van de stad en een overkapping van de Ring. Dat Bart De Wever (N-VA) en de Vlaamse Regering overstag zijn gegaan en eindelijk beseffen dat deze elementen de enige weg zijn naar een gezonde en leefbare stad, bewijst dat consequent oppositie voeren en burgerparticipatie werkt." Toch blijven er volgens Van Besien ook nog heel wat vragen onbeantwoord en zijn veel van de aangekondigde engagementen niet gegarandeerd. "Jarenlang hebben De Wever en co een nieuwe autostrade door de strot van de inwoners proberen te duwen", aldus Van Besien. "En veel van de voorstellen uit het akkoord waren tot voor kort onbespreekbaar. Enig wantrouwen is dus op zijn plaats. Die garanties moeten nu stelselmatig worden opgebouwd, en daarin zal de Vlaamse regering zich nog moeten bewijzen. Met Groen zullen wij de waakhond zijn en ervoor zorgen dat de genomen engagementen worden vertaald in concreet en financieel onderbouwd beleid.""Zo moet er om de omslag naar duurzame mobiliteit te maken geld worden vrijgemaakt om te investeren in openbaar vervoer", legt Van Besien uit. "Dit bovenop de middelen die nu al voorzien zijn in het Masterplan 2020. Ook Oosterweel-light, met enkel verkeer dat in de stad moet zijn, moet nog concreet worden gemaakt. Er zal dus minder verkeer in de Oosterweeltunnels moeten rijden, dan aanvankelijk gepland. De hoeveelheid verkeer aan het Sportpaleis zal beperkt moeten worden. Dit betekent dat ook de infrastructuur kleiner kan in Deurne, Merksem, Luchtbal, Dam en Borgerhout, met minder baanvakken en aangepaste op- en afritten. Die intentie is er, maar de concrete uitwerking nog niet."

Een blijvend probleem situeert zich volgens Groen aan het Oosterweelknooppunt. Van Besien: "Het is essentieel dat het Noordkasteel als groene long van Antwerpen behouden blijft. Die garantie is er vandaag niet." Ook over Linkeroever en Zwijndrecht zijn er nog heel wat onduidelijkheden. "Hoe zorgen we daar voor een verbetering van de lucht- en levenskwaliteit?  De volgende stap moet zijn dat de Vlaamse regering ook in Zwijndrecht het geweer van schouder verandert en rekening houdt met de terechte bezorgdheden daar. Het stadsbestuur van Antwerpen is wel betrokken bij het akkoord, maar het gemeentebestuur van Zwijndrecht niet, dat is zeer onlogisch."

Ook over de A102 zit Groen nog met vragen. "Als deze er komt, moet er de garantie zijn dat het in een geboorde tunnel is met compacte op- en afritten en een minimum aan overlast in de betrokken gemeenten." Volgens Groen ligt er dus nog veel werk op de tafel om deze historische doorbraak ook effectief in de praktijk te brengen. "Wij juichen de vele positieve elementen uit het akkoord toe en zullen ze mee helpen verwezenlijken. In een volgende stap moeten nu ook de gemeenteraden, zowel in Antwerpen als de randgemeenten, als het Vlaams parlement betrokken worden, zodat de convenant door alle democratische partijen gedragen wordt. Dit is het startschot van participatie, niet het einde."