Parking Scheldekaaien: Zie ik de lichtjes van de Schelde?

15 December 2014

Joris Giebens interpelleerde schepen van mobiliteit Kennis en schepen van ruimtelijke ordening Van de Velde op de gemeenteraad van december 2014 over de plannen om in het midden van de stad, bovenop de Scheldekaaien, een bovengronds parkeergebouw mogelijk te maken. InterpellatieIn de kranten van 29 november jl. wordt bericht over het feit dat het college de beslissing zou genomen hebben op de heraan te leggen Scheldekaaien de parkinguitbaters de keuze te laten om de parkings ondergronds dan wel, mogelijk deels, bovengronds te voorzien.

De aanleg van bovengrondse parkings op de Scheldekaaien strijdt met de bepalingen van het Masterplan Scheldekaaien.

Bovengrondse parkings vormen opnieuw een barrière tussen de stad en de Schelde.

Tijdens de week van de dialoog werd deze beslissing aan de deelnemers uitgelegd als beslit beleid.   Er was hierover geen inspraak meer mogelijk.

Deze beslissing van het college geeft alvast aanleiding tot volgende concrete vragen, vragen die naar aanleiding van de interpellatie op de gemeenteraad zelf nog zullen aangevuld worden :

  • Wanneer precies is de beslissing genomen om de mogelijkheid  van bovengrondse parkings te voorzien op de Scheldekaaien ?
  • Waarom wordt deze beslissing niet ter bespreking en inspraak voorgelegd aan de Antwerpenaren , laat staat de omliggende buurten ?
  • Parkings worden niet allen meer noordelijk voorzien, maar er zouden ook meer parkeerplaatsen worden voorzien ?  Kan bij deze beslissing de nodige toelichting gegeven worden ? hoeveel parkeerplaatsen worden er precies voorzien ?
  • Waar zullen de in- en uitritten van de parking zich precies bevinden, zowel bij de bovengrondse als de ondergrondse variant ?

 

Antwoord schepen Kennis en schepen Van de Velde

Er was geen mogelijkheid om het oorspronkelijke plan uit te voeren omdat er geen investeerders gevonden werden. Daarom is besloten, na advies van de Kwaliteitskamer, om de parking meer centraal aan te leggen en bovengronds. Het wordt wel een ingepande parking. Er zal dus geen blik te zien zijn op de kaaien. Verder komen er zowel aan noordelijke als zuidelijke kan in- en uitgangen zodat er een goede doorstroming komt aan de kaaien. Ten slotte houden we rekening met het archeologisch erfgoed.

 

Het filmpje met de interpellatie en de antwoorden kan je hier bekijken: