Vijf jaar later is het tijd voor 'Route A'

Vijf jaar na de ondertekening van het Toekomstverbond maakt Groen de balans op. Er is nood aan een grondige update.

Zonder garanties voor een overkapping en forse investeringen in openbaar vervoer ziet Groen het verbond niet meer als een geloofwaardig recept voor het Antwerpen van morgen. In de geest van het Toekomstverbond moeten nieuwe maatschappelijke inzichten worden meegenomen. Anders dreigt de Antwerpenaar binnen 10 jaar te ontwaken met een gigantische kater.

Wil je graag meer weten?

Schrijf je hiernaast in en ontvang een stevige analyse van de stand van zaken en onze kijk op de mobiliteit in en rond Antwerpen.

Nu al meer weten?

Ontdek onze kijk