Vijf jaar Toekomstverbond doorgelicht

Voor ons is het duidelijk: het evenwicht in het Toekomstverbond is helemaal zoek. We zien nog steeds enkel maar garanties voor een gigantisch betonproject, zonder volledige overkapping, zonder investeringen in het openbaar vervoer, en zonder afname van het autoverkeer.

Een modal shift 50/50

Terwijl uit de laatste rapportering van Straatvinken blijkt dat het autoverkeer, na een coronadip, bijna terug op het oude niveau zit, blijven investeringen in het openbaar vervoer uit. Er moet dan ook onmiddellijk gekozen worden voor de modal shift 50/50. Groen pleit voor een ambitieus investeringsprogramma in aanbod en exploitatie van het openbaar vervoer.

Een ring voor de stad

De omgevingsvergunning gaat nog steeds uit van overdimensionering. Minder verkeer op de bestaande kleine ring was nochtans een principe dat verankerd was in het Toekomstverbond. Voor Groen moet de Kennedy- en Oosterweeltunnel beperkt blijven tot 2 rijstroken en een pech/calamiteiten-strook. Een nieuw ontwerp voor een slankere Hollandse Knoop dringt zich onvermijdelijk op. Dit zal alleen mogelijk zijn indien men kiest voor ambitieuze investeringen in openbaar vervoer met het oog op minder autoverkeer en de noodzakelijke modal shift.

Een overkapping van de Ring

De overkappingen die voorzien zijn, zijn eigenlijk een soort van ‘minder-hindermaatregelen’: het beperken van de schade die Oosterweel aanbrengt aan de stad. De overkapping in Merksem-Luchtbal, Deurne, Antwerpen-Noord, Borgerhout moet gevoelig uitgebreid worden. In Berchem en Antwerpen-Zuid dient eveneens gestart te worden met overkappen.

Een noordelijk alternatief rond de stad

Een nieuwe autosnelweg tussen Ekeren en Wommelgem botst op veel weerstand in de rand. Waardevolle natuur zou moeten verdwijnen voor meer auto-infrastructuur. Groen ziet meer heil in een ondergronds goederenspoor op hetzelfde tracé en een districtenroute voor openbaar vervoer. Ook hier is het voor Groen duidelijk: eerst moeten er garanties komen voor investeringen in openbaar vervoer en modal shift.

Samenwerking

Groen pleit ervoor om nieuwe stemmen (experten, raadsleden, nieuwe actiegroepen) volwaardig plaats te laten nemen aan de gesprekstafel om een breder gedragen invulling te krijgen van het Toekomstverbond. Daarnaast moet er in elke buurt waar werven zijn, het vanzelfsprekend zijn om een werfoverleg te organiseren. Zo kunnen bewoners hun bekommernissen  bespreken met de bouwheer en de aannemer, en er snel op ingespeeld worden. In elke werfzone moeten ook automatisch bermen, geluidsschermen en groenbuffers voorzien worden, en werfwegen mogen nooit dichter dan 50 meter van de huizen komen.

Aandacht voor binnenstedelijke mobiliteit

Tot slot voegen we een nieuwe pijler ten opzichte van het Toekomstverbond: binnenstedelijke mobiliteit. Iedereen in Antwerpen voelt dat het zo niet meer verder kan. De discussie over de plaats van de auto in de stad wordt ontweken. En dat terwijl veel steden nu keuzes maken om centra en woonwijken meer autoluw in te richten. Het grapje over de stad en de parking is achterhaald – de stad zelf wordt steeds meer een parking. Nog eens 10 jaar wachten om maatregelen te nemen, is geen optie. Groen kiest nu voor een autoluwe stad met een circulatieplan.

Meer weten? Schrijf je in!

Wil je meer weten over onze kijk op de Antwerpse mobiliteit, meld je aan en ontvang onze uitgebreide evaluatie en ontdek ons 'Route A'-plan in je mailbox.