'Route A', een nieuw plan voor de Antwerpse mobiliteit.

15 Februari 2022

'Route A', een nieuw plan voor de Antwerpse mobiliteit.

“Iedereen in Antwerpen voelt dat het zo niet meer verder kan. Letterlijk iedereen staat vast in ’t stad."

Vijf jaar na de ondertekening van het Toekomstverbond is er volgens ons nood aan een grondige update, een nieuwe aanpak. Tijd voor 'Route A', want zonder garanties voor een overkapping en forse investeringen in openbaar vervoer zien we het verbond niet meer als een geloofwaardig recept voor het Antwerpen van morgen. Antwerps fractieleider Imade Annouri: “In de geest van het Toekomstverbond moeten nieuwe maatschappelijke inzichten worden meegenomen. Anders dreigt de Antwerpenaar binnen 10 jaar te ontwaken met een gigantische kater.”

We kunnen niet anders dan vaststellen dat de integrale uitvoering van het Toekomstverbond hapert. Het evenwicht tussen leefkwaliteit en mobiliteit is zoek. Momenteel zien we enkel garanties voor een gigantisch betonproject. “Cruciale elementen van het verbond, waar vele duizenden Antwerpenaren zich jaren geleden achter schaarden, dreigen niet uitgevoerd te worden. We zien geen overkapping, geen forse investeringen in het openbaar vervoer, en geen afname van het autoverkeer. Nochtans principes die verankerd zijn in het Toekomstverbond”, aldus Annouri.

De Raad van State heeft nu de pauzeknop ingeduwd. We pleiten ervoor om die pauzeknop te gebruiken voor een grondige herijking van het Toekomstverbond. We evalueerden de vijf pijlers van het verbond, en voegen er meteen een nieuwe, zesde, pijler aan toe: binnenstedelijke mobiliteit. Annouri: “Iedereen in Antwerpen voelt dat het zo niet meer verder kan. Letterlijk iedereen staat vast in ’t stad. Nog eens tien jaar wachten om maatregelen te nemen, is geen optie. We moeten nu, net zoals zovele andere steden wereldwijd, kiezen voor een autoluwe stad met performant openbaar vervoer en circulatiemaatregelen om doorgaand verkeer uit de binnenstad te weren.”

Voor ons is het duidelijk: er mag geen euro meer aan auto-infrastructuur worden uitgegeven totdat er duidelijke garanties zijn voor een overkapping en ambitieuze investeringen in openbaar vervoer met zicht op de noodzakelijke modal shift. Nieuwe actiegroepen worden opgericht, burgers verenigen zich en uiten terechte bezorgdheden. “In plaats van hen te verketteren als ‘vijanden van Oosterweel’, is het hoog tijd om nieuwe inzichten binnen te laten en het project bij te sturen”, aldus nog Annouri. “Dat is de enige manier om nieuwe trends qua mobiliteit en leefkwaliteit een plaats te geven en van ‘De Grote Verbinding’ een verbindend, en geen verdelend verhaal te maken.”

Meer weten?

Schrijf je in en ontvang een uitgebreide kijk van Groen op de huidige stand van zaken en onze visie - "Route A" - op de toekomst van het Toekomstverbond.