Stadsbestuur wijzigt plannen slachthuissite niet

13 Februari 2019

Stadsbestuur wijzigt plannen slachthuissite niet

De Wever II past plannen niet aan, ondanks unaniem kritische adviezen   Ondanks een 100-tal bezwaren van buurtbewoners en verschillende duidelijke adviezen van bevoegde diensten en adviesraden (oa Gecoro, Provincie en district Antwerpen), verandert het nieuwe stadsbestuur nauwelijks iets aan de plannen van de Antwerpse Slachthuissite en het Noordschippersdok.

 

“Alle bezwaren en adviezen zeggen unaniem: Er is veel te weinig groen in verhouding tot het aantal woningen”, zegt Joris Giebens, gemeenteraadslid voor Groen. “Er zijn geen garanties voor betaalbaar wonen. Het plan is niet klimaatrobuust. Bovendien zijn er geen garanties voor beter openbaar vervoer en de Slachthuislaan blijft een 4-baansvak van 70 km/u. Terwijl die ingrepen net noodzakelijk zijn om te kunnen genieten van een overkapte Ring.”

 

Als die overkapte Ring er al komt. Want naast dit woningbouwproject komt een grote sleuf van 500 meter van de Oosterweelverbinding. Er bestaat momenteel geen enkele beslissing dat op deze plek de Ring zal overkapt worden. Hoewel er onderhandelingen bezig zijn voor een Oosterweel-Light en de overkapping, is deze sleuf er nog steeds. De luchtkwaliteit zal dus nog jaren barslecht zijn naast het Lobroekdok.

 

Qua dichtheid wordt er een oneerlijke vergelijking gemaakt met Cadix, Nieuw Zuid of andere stadsontwikkelingsprojecten. Voor de berekening van de dichtheid van de Slachthuissite telt men ook de kades van het Lobroekdok mee. Dat is een onleefbaar stuk, waar niet gebouwd kan worden, omdat de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit er te slecht zal zijn. Als je de kades van het Lobroekdok niet meetelt, is dit project vele malen dichter bebouwd dan Cadix, Nieuw Zuid of andere Antwerpse stadsontwikkelingsprojecten.

 

“Bezwaarindieners sussen door te zeggen dat de buurt zal uitkijken op het uitgestrekt waterlandschap van het Lobroekdok en het Albertkanaal, is een slag in het gezicht van de mensen die er wonen of zullen komen wonen”, vult gemeenteraadslid Ilse van Dienderen aan. “De woningen die er gebouwd zullen worden, zullen immers met de rug naar het water gebouwd worden omwille van de te verwachten overlast.”

 

En verwijzen naar Park Spoor Noord getuigt van weinig kennis van de buurt. Dat park is er net gekomen om het tekort aan groene ruimte in Antwerpen Noord op te vangen. Het park is nu al overbevraagd en bij momenten is het er over koppen lopen, terwijl er nog verschillende nieuwbouwprojecten aan de rand van het park in de steigers staan.

 

Joris Giebens besluit: “We moeten op deze plek laten zien dat het anders kan: meer groen, meer ruimte voor water, een koppeling met de Schijn-Scheldeverbinding en zelfs een bos moet er kunnen. Dit plan is een aaneenschakeling van gemiste kansen.”