Update Moorkenspark

29 Maart 2023

Borgerhout

Update Moorkenspark

Onze covoorzitters, Stef en Carolien gingen naar het infomoment in verband met het moorkens"park" en de geplande nieuwbouw.

Jawel, een infomoment, geen inspraakmoment. De buurt is op geen enkel moment betrokken geweest of zelfs maar gehoord.

AG Vespa voegde aan de vorige plannen gelukkig een stuk tuin toe die semipubliek zou zijn en zeggen een doorgang naar de Mellaertsstraat te "onderzoeken".
Maar als je de tekening goed bestudeert hebben ze hiervoor bespaard op het echt publieke gedeelte van het 'park'.

Het is ons al lang duidelijk dat de gevraagde functies combineren met een echt park, zeker niet de beste optie is. Alternatieve locaties voor de functies werden niet gezocht. De kinderopvang voldoet ook absoluut niet qua grootte in ons kinderrijke district. Betaalbare en kwaliteitsvolle opvang zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Er was al een groot tekort aan inkomensgerelateerde plaatsen vóór de sluiting van Merlijn en Calimero (totaal 73 opvangplaatsen).
De nieuwbouw voorziet in 6 leefgroepen. Genoeg om deze 2 te vervangen, maar te weinig om voldoende toekomstgericht aanbod te creëren.

We blijven daarom vragende partij om echt onderzoek te voeren naar alternatieven en de bewoners een echt park te geven.

In de Mellaertsstraat heeft AG Vespa bijvoorbeeld nog een mooi stukje grond liggen om in te vullen met een publieke functie...