Vanavond géén live-verslaggeving vanop de gemeenteraad

26 Januari 2015

Groen is vurig voorstander van een doorgedreven transparantie van de besluitvorming. De afgelopen twee jaar verzorgde Groen dan ook een live blog vanop de Antwerpse gemeenteraad. Vanavond breken we voor het eerst met deze traditie om onze interpellatie rond transparantie extra kracht bij te zetten. De huidige bestuursploeg beloofde in haar bestuurakkoord: 'Om de burger beter bij het democratische debat en de beleidsvoering te betrekken kan de gemeenteraad live via internet gevolgd worden.' Meyrem Almaci, fractieleidster voor Groen in de Antwerpse gemeenteraad, herinnert het bestuur vanavond aan deze belofte en dringt aan op een snelle uitvoering zodat de Antwerpse burger krijgt waar ze recht op heeft: een transparante besluitvorming. 

De interpellatie van Meyrem Almaci

Beste burgemeester,

In de grootste stad van Vlaanderen in de 21ste eeuw is er geen schriftelijk verslag van de gemeenteraadscommissies en de gemeenteraad. Er worden filmpjes gemaakt, maar die zijn zo goed als ontoegankelijk voor het grote publiek. Besluiten kan je inkijken, maar de (vaak zeer belangrijke) begeleidende documenten zijn ook moeilijk toegankelijk voor het publiek.

In het bestuursakkoord 2013-2018 lezen we het volgende:

436. De stad moet transparant zijn en dicht bij de burger staan. Om de burger beter bij het democratische debat en de beleidsvoering te betrekken kan de gemeenteraad live via internet gevolgd worden. Er wordt aan de administratie opdracht gegeven de papierberg inzake de besluitvorming van de stad en de districten verder af te bouwen. Agenda's, nota's en notulen van de gemeenteraadscommissies en -raden en van de districtsraadscommissies en -raden zullen via internet te consulteren zijn voor iedereen. In het kader van de openbaarheid van bestuur worden tevens de beleidsnota's, begrotingen en andere publieke beleidsdocumenten in heldere taal en makkelijk te consulteren op internet gepost.

De agenda's en de besluiten zijn raadpleegbaar voor de bevolking via http://ebesluit.antwerpen.be/

Maar voor volgende zaken schort er wat:

  • Je kan de gemeenteraad niet live volgen via internet.
  • Je kan de filmpjes enkel via een omslachtig bureaucratisch systeem via het stadsarchief verkrijgen.
  • Er is geen schriftelijk verslag van de gemeenteraad.
  • De besluiten zijn beschikbaar voor de bevolking via http://ebesluit.antwerpen.be/ , maar als je begeleidende stukken wilt inzien, kan dit enkel via een log bureaucratisch apparaat.

Groen is vurig voorstander van een doorgedreven transparantie van de besluitvorming.

We hebben vanuit Groen al meermaals de vraag gesteld naar livestreaming. We lieten ook al meermaals weten dat we een uitgeschreven verslag missen. We brachten het aan op een aba, via de administratie, op commissies enz? In januari 2014 leek de livestreaming eraan te komen. Maar een maand later bleek het plots te duur. Nochtans bestaan er eenvoudige commerciële oplossingen.

Camera's hangen doorheen de hele stad en deze live volgen via het commandocentrum lijkt geen probleem, maar een camera in de raadszaal is blijkbaar een werk van jaren. Voor een stadsbestuur dat inzet op digitalisering, is het een onbegrijpelijk dat een eenvoudige implementatie als deze zo lang aansleept.

Beste burgemeester,

  • Bent u bereid om nog dit jaar de livestreaming van de commissies en de gemeenteraad te voorzien?
  • Bent u bereid om de filmpjes van de commissies en de gemeenteraad nog in 2015 ter beschikking te stellen op de website van de stad (zonder paswoord en inloggegevens)?
  • Bent u bereid om ook begeleidende stukken bij de besluiten van de gemeenteraad ter beschikking te stellen van de bevolking via http://ebesluit.antwerpen.be/ ?

Hartelijk dank,

Meyrem Almaci