Zet Stuivenberg niet te koop

06 December 2023

Zet Stuivenberg niet te koop

De Stuivenbergsite moet 100% in publieke handen blijven, zodat de stad én de buurt zélf kunnen beslissen wat er nodig is.

Groen steeds bezorgder over toekomstige invulling

Antwerpen, 5 december 2023 - Op 17 november boog het stadsbestuur zich over de tijdelijke overname van ZNA Stuivenberg door AG Vespa. Uit de collegebesluiten blijkt dat het stadsbestuur een samenwerking zoekt tussen publieke en private partners, en dat zowel stedelijke als commerciële partners er een plaats moeten krijgen. Groen maakt zich ernstige zorgen over het ontbreken van een kader, en roept het stadsbestuur nogmaals op om de Stuivenbergsite voor 100% in publieke handen te houden, zodat de stad én de buurt zélf kunnen beslissen wat er nodig is.

Groen-fractieleider Ilse van Dienderen: "Na het participatietraject lag het project een jaar volledig stil. Budgetten werden verschoven en er was geen communicatie meer met de districten of de buurt. De reden is nu duidelijk. Achter de schermen liepen er onderzoeken om te kijken of en hoe de Stuivenbergsite geld zou kunnen opbrengen via private ontwikkeling. Zo liet men scenario's uitwerken waarbij de open ruimte aan de Pesthofstraat en Boerhavestraat volgebouwd zou worden om inkomsten te genereren. Bovendien zou slechts 1/5e van de Stuivenbergsite voor publieke functies voorbehouden worden en de rest is onbeslist. Dat is niet wat de buurt nodig heeft."

Nog niks lijkt beslist, maar het stadsbestuur maakt de grove denkfout om de markt te laten beslissen. Wat een historische kans is voor de Stuivenbergwijk, dreigt een historische vergissing te worden. Groen is daarom héél bezorgd dat er nu naar een privépartner gezocht wordt, zonder eerst te beslissen wat het volledige programma voor de site zal zijn en welke ruimtelijke randvoorwaarden er worden opgelegd. Schepen De Ridder beloofde bovendien dat er een communicatie naar de buurt zou komen, maar de plannen blijven steken in achterkamers en moeten dringend naar buiten komen. De buurt heeft daar recht op.

van Dienderen besluit: "De Stuivenbergsite moet 100% in publieke handen blijven, zodat de stad én de buurt zélf kunnen beslissen wat er nodig is. De tekorten in de buurt rond sport, jeugd, spel, cultuur, onderwijs, groene en publieke ruimte moeten opgelost worden op de Stuivenbergsite. Een samenwerking met de privé kan je opzetten, maar dat doe je nadat je programma vastligt en binnen een strikt kader."