Zwemmen in Deurne: er beweegt wat!

31 Mei 2017

Mede dankzij Groen Deurne kunnen alle inwoners van Antwerpen in het toekomstige waterpark aan de Ruggeveld aan een democratische prijs een baantje komen trekken. Voor het gebruik van het baantjesbad zullen ze namelijk dezelfde prijs betalen als nu in het Arenazwembad of het zwembad Groenenhoek in Berchem. Ook voor alle Antwerpse scholen én verenigingen geldt dit stedelijke zwemtarief. We zijn blij dat het stadscollege ons advies hierin heeft gevolgd.  Maar de komst van een groot nieuw recreatief waterpark brengt nog verschillende andere zaken met zich mee, waar we ons met Groen Deurne zorgen over maken. Welke impact heeft zo'n groot waterpark op de mobiliteit en de parkeerdruk in de omgeving? Op welke manier kunnen scholen gebruik maken van dit nieuwe zwemcomplex? Wordt er in de plannen rekening gehouden met de reeds aanwezige infrastructuur in de omgeving zoals het OLT Rivierenhof, het Wijnegem Shoppingcenter en de verenigingen en evenementen in Park Groot Schijn. Ook op die vragen willen we met Groen dringend een antwoord.Met Groen blijven wij ook pleiten voor het behoud van het Arena-zwembad. Wij vinden namelijk dat zwemmen laagdrempelig én buurtgericht moet zijn. Volgens de huidige Bloso-normen kampt Antwerpen met een tekort aan zwembaden. Om goed te zijn zouden er drie zwembaden moeten bijkomen. De sluiting van Arena staat hier haaks op. Bovendien vormt het een groot probleem voor de vele scholen die er nu gebruik van maken. Het nieuwe waterpark aan Ruggeveld vormt voor hen geen alternatief want het ligt te ver uit de buurt om er binnen de tijdspanne van een lesuur te geraken. Wij vinden dan ook dat beide dossiers - Arena en Ruggeveld ? los van elkaar behandeld moeten worden.