1.250 bomen gekapt: een volledig stadspark

18 November 2015

Dit bericht verscheen eerder in de Groenkrant District Antwerpen. In het noordelijke deel van de stad en op de Luchtbal worden er op een goed jaar tijd zo'n 1.250 bomen gekapt. Het gaat om volwassen bomen, die heel belangrijk zijn voor de gezondheid van de inwoners van de noordelijke binnenstad, het Eilandje, Antwerpen-Noord, den Dam en LuchtbalGemeenteraadslid

Freya Piryns: "1.250 bomen, dat is alsof je het Stadspark zou kappen. In het noordelijke deel van de binnenstad vormen deze bomen de enige grote groene long. En precies daar heb je, volgens het eigen groenplan van de stad, het grootste gebrek aan groen."

Nieuwe bomen of jonge bomen zoals op Spoor noord vormen de eerste decennia geen alternatief. Bomen worden namelijk veel trager volwassen dan mensen. Eens ze volwassen zijn, zuiveren ze de lucht. Ze doen een deel van het fijn stof verdwijnen, ze filteren het broeikasgas CO2, en ze huisvesten vogels en insecten. Ze zorgen ook voor afkoeling in zomers die door de klimaatverandering almaar heter worden, zeker in een stad met veel beton...

Bomen zuiveren de lucht pas als ze volwassen zijn.

De positieve effecten van één volwassen boom kan je enkel vervangen door tientallen jonge exemplaren van dezelfde soort te planten. En dat is het stadsbestuur duidelijk niet van plan. Het betekent dat de luchtkwaliteit in dit deel van Antwerpen nog slechter zal worden. Bovendien dreigen in de ruime omgeving een deel van het Noordkasteel en het Sint-Annabos te sneuvelen voor de Oosterweelverbinding. Als die wordt gebouwd moet het bos op Linkeroever plaatsmaken voor een slibstort. De groene buffer tussen de woonwijken en de havenindustrie verdwijnt dan voor lange tijd.

Foto's als protest

Tegen die kap protesteren professionele en amateurfotografen op hun eigen manier: door de natuurgebieden in beeld te brengen. Fotograaf Chris Terryn en schrijfster Anne Provoost hebben de beste foto's samengebracht in hun boek Het Sint-Annabos. Bedreigd groen in Antwerpen.

Harmoniepark

"Onze groene schepen in het district Antwerpen, Tom Van den Borne, toont dat het ook anders kan", zegt Freya Piryns. "Bij de heraanleg van het Harmoniepark is heel respectvol omgesprongen met de bestaande bomen. Ook bij de heraanleg van de straten hoor je ervan uit te gaan dat bomen zoals huizen zijn: ze blijven staan. In tweede instantie kan je er eventueel voor kiezen om bomen te verplaatsen, iets wat in Nederland vaak gebeurt. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan er gerooid worden."