2,5 miljard liter grondwater simpelweg de riolering in

12 Juli 2019

2,5 miljard liter grondwater simpelweg de riolering in

Maar liefst 2,5 miljard liter opgepompt grondwater liep de afgelopen 9 maanden gewoon terug de riolering in. Retourbemaling is nochtans verplicht.

 

Antwerpen, 12 juli 2019 – Volgens de bouwcode is het verplicht om grondwater dat wordt opgepompt tijdens werken terug in de grond te laten lopen om een te laag grondwaterpeil te vermijden, zoals nu het geval is. Uit cijfers die Groen opvroeg bij de bevoegde schepen blijkt dat de situatie meer dan verontrustend is.

 

“Uit onze berekeningen blijkt dat de stad de afgelopen 9 maanden maar liefst 2,5 miljard liter opgepompt grondwater simpelweg in de riolering laat lopen”, aldus gemeenteraadslid Joris Giebens, die bevoegd schepen Annick De Ridder hierover bevroeg. “Van de volgens de bouwcode nochtans verplichte retourbemaling – waarbij het grondwater terug in de grond wordt bemaald – schiet niks over.”

 

Op een totaal van 68 werven verdwijnt in meer dan 2/3e van de gevallen het opgepompte grondwater gewoonweg de riolering in. In 1 op de 68 dossiers is er sprake van ‘oppervlakkige herinfiltratie’, en in geen enkel geval gebeurt de verplichte retourbemaling.

 

Giebens vervolgt: “Vorig jaar beloofde de stad hier iets aan te doen. Maar uit de feiten blijkt dat er niets veranderd is aan het beleid. De stad laat miljarden liters water zomaar wegvloeien, met alle gevolgen van dien. De vijvers staan zo goed als leeg, en de bomen en planten in onze stad kunnen niet genoeg water uit de grond halen.”

 

Een zichtbaar voorbeeld: Het waterpeil in de Mastvest staat momenteel erg laag, de bodem komt er overal in zicht. De vissen die destijds van het Stadspark zijn geëvacueerd naar de Mastvest, moeten nu opnieuw worden overgezet naar elders.

 

Tom Van den Borne is bevoegd schepen in het district Antwerpen: “Als de stad deze bemalingen niet beter opvolgt en er de bouwcode op toepast, wordt het ons onmogelijk gemaakt om een deftig parkbeheer te voeren. Water en groen in de stad zijn essentieel om het hoofd te bieden aan klimaatverandering. Op dat vlak is er dus jammer genoeg geen vooruitgang te merken.”

 

Giebens besluit: “Die miljarden liters water simpelweg de riolering in laten lopen, is onaanvaardbaar. Wij vragen dus met aandrang dat de stad geen enkele bouwvergunning meer aflevert voor grote werven zonder een duidelijk verplichte retourbemaling, en dat hier zeer grondige controles op worden uitgevoerd.”