30 maatregelen om de Antwerpse lucht te verbeteren

28 April 2017

30 maatregelen om de Antwerpse lucht te verbeteren

Meer dan 2.000 Antwerpenaren hebben de petitie ondertekend waarmee we de druk op burgemeester De Wever (N-VA) opvoeren om van gezonde lucht een topprioriteit te maken. Hiervoor werkten we een actieplan uit met 30 maatregelen voor uit. Krachtlijnen zijn extra groen in de stad, de evolutie van Antwerpen naar een volwaardige fiets-, tram- en treinstad, en de beperking van de uitstoot door auto’s en vervuilende verwarming.

“Iedere Antwerpenaar heeft recht op gezonde lucht”, zegt Piryns. “Dat is vandaag allesbehalve zo. Op slechte dagen zit er bijna evenveel fijn stof in de lucht als op een gemiddelde dag in Peking. En uit het recente CurieuzeNeuzen-onderzoek blijkt dat op bijna de helft (45%) van de 2.000 meetpunten de gezondheidsnorm van stikstofdioxide wordt overschreden. Ondanks enkele stappen in de goede richting, zoals de invoering van de LEZ, ontbreekt de sense of urgency bij het stadsbestuur om hier iets aan te doen. Er gebeurt te weinig en het gaat veel te traag.”

In het actieplan stellen we 30 maatregelen voor, zowel op korte als lange termijn. Gratis trams en treinen op dagen met veel smog bijvoorbeeld, zoals in Parijs. Of de aanplanting van extra groen op plaatsten met veel vervuiling. “Een eenvoudige maatregel, met een gigantische impact. Bomen en struiken in de stad vangen fijn stof op en kunnen de fijnstofconcentratie in de stad met 60% doen dalen. Ze zijn de stofzuigers van fijn stof”, aldus Piryns.  

We willen ook dat Antwerpen evolueert naar een echte fietsstad. “Het is onze ambitie dat tegen 2024 de helft van de verplaatsingen in Antwerpen met de fiets gebeurt. Vandaag is dat 29%. Om daar te geraken moet het fietsnetwerk beter worden uitgebouwd. Onder meer met 20 fietssnelwegen uit alle hoeken van de stad en 4 cirkelvormige fietsroutes rond de stad waarlangs fietsers veilig van, door én naar de stad kunnen.”

Actieplan.jpg

Lees ons actieplan