Na tien jaar amper verbetering op Antwerpse wegen

29 Augustus 2022

Na tien jaar amper verbetering op Antwerpse wegen

"Veiligheid in het verkeer garanderen, blijft een uitdaging voor dit stadsbestuur. In de lijst van 2021 met zwarte punten staan veel oude bekenden, maar er duiken ook weer nieuwe pijnpunten op."

Groen Antwerpen vraagt Vlaams/Antwerps actieplan

Antwerpen, 29 augustus 2022 - Uit het nieuwe verkeersveiligheidsrapport van de Antwerpse politie blijkt dat Antwerpen 76 zwarte punten telt. Dat zijn kruispunten met verkeerslichten waar in de laatste drie jaar een significant aantal doden of gewonden vielen in het verkeer. Zelfs inclusief anderhalf jaar Corona-lockdowns blijft Antwerpen dus bijzonder veel zwarte punten kennen. "Veiligheid in het verkeer garanderen, blijft een uitdaging voor dit stadsbestuur." zegt gemeenteraadslid Niel Staes (Groen) "In de lijst van 2021 met zwarte punten staan veel oude bekenden, maar er duiken ook weer nieuwe pijnpunten op."

De laatste cijfers van StatBel (incl. autostrades) tonen ook duidelijk aan dat het aantal verkeersslachtoffers terug in stijgende lijn gaat sinds het april 2021. Groen Antwerpen vreest daarom dat zonder structurele ingrepen zowel het aantal slachtoffers als het aantal zwarte punten de komende jaren terug naar de pre-Corona rampjaren van 2018 en 2019 zal stijgen. Er is volgens Groen Antwerpen dringend nood aan een intense en doorgedreven samenwerking tussen Antwerpen en Vlaanderen om hier een antwoord op te bieden.

zwartepunten1.png

Zo komt het kruispunt in de Lange Leemstraat waar een jaar geleden twee kinderen om het leven kwamen, voor het eerst voor in de lijst van de politie, maar het is zeker niet het enige. Maar liefst 14 kruispunten maken hun intrede op de lijst. "Sinds 2020 focust de Vlaamse overheid en de Antwerpse politie met haar ongevallencijfers extra op ongevallen met fietsers en voetgangers, en die gewijzigde focus legt pijnlijk bloot hoe gevaarlijk het Antwerps verkeer is voor fietsers en voetgangers." gaat Staes verder. Waar de politie in het verleden steeds een 40 à 50 kruispunten als problematisch beschouwde, telt de lijst nu een 80-tal kruispunten die extra aandacht verdienen. (84 in 2020, 76 in 2021). "Dit stadsbestuur zal dus een versnelling hoger moeten schakelen. De vraag is of we met de huidige aanpak nog veel stappen kunnen zetten richting 0 verkeersdoden."

zwartepunten2.png

Dat ziet ook districtsburgemeester Marij Preneel (Groen Borgerhout). "Zesentwintig van deze kruispunten stonden ook in 2012 - tien jaar geleden - al in deze lijst, wat toont dat er een hele reeks kruispunten structureel onveilig zijn. Zelfs na een volledige heraanleg blijven sommige plekken uiterst gevaarlijk. Kijk bijvoorbeeld maar naar de kruispunten van de Noordersingel met de Plantin en Moretuslei en met de Stenenbrug. Dat ze nog steeds zo gevaarlijk zijn voor voetgangers en fietsers is omdat bij de heraanleg gekozen is voor de doorstroming van de auto's en niet voor de veiligheid. Zo eenvoudig is dat." Het is ontnuchterend wanneer je beseft dat op de kruispunten die al 10 jaar lang een zwart punt zijn alleen al meer dan 1250 ongevallen met gewonden gebeurden sinds 2013. Dat zijn er bijna 3 per week.

"Het gebrek aan daadkracht vertaalt zich zwart-op-wit in deze jaarlijkse politierapporten. Het gevoel van onveiligheid van fietsers en voetgangers in Antwerpen, is helaas reëel." aldus Preneel. "In 2021 stierven drie minderjarigen in het Antwerpse verkeer en drieëntwintig raakten ernstig gewond. Dat is voor ons een loeihard signaal dat die kruispunten vandaag en niet morgen aangepakt moeten worden."

Groen roept daarom op om uit een ander vaatje te tappen, want blijven vastklampen aan zowel de doorstroming als blijven streven naar minder verkeersslachtoffers, is onmogelijk. Dit rapport toont ook duidelijk aan dat zowel gewestwegen als woonstraten in Antwerpen gevaarlijk zijn. Het zijn ook vaak de assen waar die twee kruisen dat je meerdere zwarte punten terugvindt (bv. Plantin en Moretuslei, Gemeentestraat, Sint-Bernardsesteenweg, Schijnpoortweg …). Er is meer dan ooit nood aan een gecoördineerde aanpak tussen de twee niveaus, tussen schepen Kennis (N-VA) en minister Peeters (Open VLD), zonder taboes.

Een snelle vergelijking tussen Antwerpen en Gent toont immers hoe verschillende beleidskeuzes een wezenlijke impact maken. Sinds 2012 is het aantal ongevallen met letsel in Antwerpen stabiel m.u.z. van 2020. In Gent zie je een doorgedreven daling en is het aantal slachtoffers in de laatste tien jaar met 30% gedaald. "Tien jaar stilstand op vlak van verkeersveiligheid in Antwerpen is een rechtstreeks gevolg van huidige, foute keuzes in het mobiliteitsbeleid." besluit Staes. "Zo lang dat niet verandert, zijn verkeersslachtoffers onvermijdelijk."

antwerpengent.png

Bijkomende documenten en statistieken

kaartzwartepunten.png