“Anti-racismebeleid Antwerpse politie staat tot op vandaag te zwak”

25 April 2016

"In tegenstelling tot burgemeester De Wever (NV-A) zijn wij wél geschandaliseerd door de resultaten van het recente rapport van Comité P over het diversiteits- en antiracismebeleid van de Antwerpse politie", zegt Groen-fractieleider Wouter Van Besien. "Daaruit blijkt dat er een angstcultuur heerst binnen het korps om racisme en discriminatie te melden. Dat moet stoppen. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben de realiteit nog niet kunnen veranderen."  "Het rapport van het Comité P bevestigt wat wij al jaren zeggen", benadrukt Van Besien. "Er heerst een cultuur van tolerantie ten aanzien van racistisch gedrag binnen het korps. Agenten hebben schrik om racistisch gedrag te melden, waardoor ze zwijgen. Ze vrezen represailles van hun collega's en gaan ervan uit dat hun oversten er toch niets mee doen. Hierdoor zijn racisme en discriminatie een vast onderdeel geworden binnen het korps. Dat is al jaren zo en het is nog steeds niet gekeerd. Ontoelaatbaar."

 

"Als je praat met de mensen binnen de Antwerpse politie die hier mee te maken hebben, hoor je dat de 'hervormingen' en de nieuwe initiatieven nog niet het vertrouwen hebben gebracht dat nodig is", zegt Van Besien. "Het meldpunt is amper gekend en de cel diversiteit is verzwakt uit de reorganisatie gekomen. Hierdoor is  een doortastend anti-racismebeleid niet meer de hoogste prioriteit binnen de cel diversiteit. Het is ook onduidelijk wat precies de realisaties en de effecten van het netwerk diversiteit zijn. De voorlopige balans slaat dus te licht uit. Er zijn meer inspanningen nodig."

 

Van Besien pleit voor een jaarlijkse monitoring van de Antwerpse politie. "Het is duidelijk dat racisme en discriminatie een permanent probleem zijn. Dat los je niet op met een eenmalige controle. Daarom vragen wij dat er ieder jaar een monitoring plaatsvindt: door een externe instantie, met mensen die aan de slag zijn op de werkvloer, vertrouwelijk en anoniem. Dat is de enige manier om onaanvaardbaar gedrag snel en efficiënt naar boven te halen. Het kan niet dat het middenkader een buffer vormt tegen klachten die van onderuit naar boven komen."

 

Van Besien stelt zich ook vragen bij de werking van de dienst Intern Toezicht van de politie. "Als blijkt dat agenten schrik hebben om gevallen van discriminatie en racisme te melden, dan schort er iets. Dat de dienst Intern Toezicht een deel van het probleem is, is zorgwekkend. Ook de afhandeling van politiegate vorige maand ? door Intern Toezicht en niet door Comité P zoals door Groen gevraagd, krijgt daardoor een wrange nasmaak. Met Groen vragen we dan ook dat er een algemene audit gebeurt van de hele werking van de Antwerpse politie, inclusief van de dienst Intern Toezicht."