“Groen zal garanderen dat Toekomstverbond wordt uitgevoerd”

15 Juni 2017

"De doorbraak die de actiegroepen in het Toekomstverbond hebben geforceerd, betekent  een enorme stap voorwaarts en maakt het mogelijk om van Antwerpen een duurzame, toekomstgerichte stad te maken", reageert Wouter Van Besien.  "Het biedt een ongelofelijk perspectief, voor een project dat én de mobiliteit én de leefbaarheid verbetert. Groen zal nu garanderen dat de gemaakte afspraken ook worden uitgevoerd."  Over de inhoud van het Toekomstverbond bij Van Besien niets dan enthousiasme. "In dit akkoord zitten belangrijke zaken waar de actiegroepen en Groen al decennia voor ijveren. Een shift richting meer duurzaam vervoer, doorgaand verkeer verder weg van de stad en een overkapping van de Ring. Daar komen nu heel veel kansen bij. Het Noordkasteel kan gered worden. De aansluitingscomplexen in Deurne, Borgerhout, Antwerpen-Noord, den Dam, Merksem en de Luchtbal kunnen vereenvoudigd worden. De tunnels kunnen smaller worden. Geboorde tunnels komen opnieuw in het vizier, wat ook kansen biedt voor het Sint-Annabos. En met een Oosterweel-Light kunnen ook heel wat kosten worden gespaard, wat extra mogelijkheden voor de overkapping biedt.""Het is fantastisch wat de actiegroepen hebben bereikt. Maar we zijn nog maar halfweg", aldus Van Besien. Over die uitvoering heerst bij de Groen-fractieleider nog de nodige scepsis. "Er zijn geen garanties over financiering van de overkapping, noch concrete acties om te komen tot de noodzakelijke modal shift. "Zolang die gemaakte beloftes niet worden uitgevoerd, zoals het inschrijven van een miljard euro voor de eerste fase van de overkapping in de Vlaamse meerjarenraming, komt er helemaal niets van. Er is nood aan een duidelijk plan mét financieringsinspanningen, voor extra openbaar vervoer en een robuust fietsnetwerk."

"Als de klachten bij de Raad van State wegvallen, valt een belangrijk drukkingsmiddel weg", zegt Van Besien. "Daarom is het cruciaal dat er een politieke waakhond is die waakt over de uitvoering. Ik neem die rol met veel enthousiasme op, samen met de actiegroepen."