“Het zorgbedrijf en de stad Antwerpen zijn bezig met hun concurrentiepositie in plaats van met de ouderenzorg van morgen.”

10 Mei 2021

 “Het zorgbedrijf en de stad Antwerpen zijn bezig met hun concurrentiepositie in plaats van met de ouderenzorg van morgen.”

Antwerpen, 9 mei 2021 – De stad en haar Zorgbedrijf moeten een menswaardige zorg voor iedere Antwerpenaar garanderen. De onmenselijke situaties in enkele woonzorgcentra tijdens de coronacrisis hebben volgens Groen duidelijk gemaakt dat we moeten afstappen van de grootschalige wooncampussen en voluit gaan voor buurtgerichte zorg op maat voor en met ouderen.

Gemeenteraadslid Karen Maes: “De stad zou een voortrekkersrol kunnen spelen op vlak van kleinschalige buurtgerichte zorg, maar is in de plaats bezig met het versterken van haar concurrentiepositie. Ze schuift een belangrijke opdracht door en gooit ze te grabbel aan groei en mogelijke privatisering met externe investeerders.”

Het zorgbedrijf wil door deze nieuwe structuur uitbreiden over heel Vlaanderen, ondersteunende diensten aanbieden aan andere organisaties, en haar vastgoed op een professionele manier beheren ( lees kopen en verkopen ).

“Het stadsbestuur kiest ervoor om haar Zorgbedrijf de grootste te laten worden, in plaats van alles op alles te zetten om kwalitatieve zorg aan te bieden aan iedere Antwerpenaar. Een zoveelste poging om efficiëntie te laten primeren op kwalitatieve zorgvestrekking”, vervolgt Maes. “De zorg voor de meest kwetsbaren hoort niet in anonieme grootschalige zorgbedrijven maar maakt integraal deel uit van onze samenleving.”

Groen verzet zicht tegen deze beslissing en vraagt het stadsbestuur om de juiste keuzes te maken.