“Nu definitief stoppen met hele vermarktingsoperatie”

14 Maart 2017

Het Antwerps college heeft beslist om alle lopende procedures inzake de projecten van sociaal werk met onmiddellijke ingang stop te zetten en als onbestaande te beschouwen. "Het zoveelste bewijs van het wanbeleid en het geklungel van N-VA in dit dossier", reageert Groen-gemeenteraadslid Ikrame Kastit. "De experimenten met het sociaal werk hebben nu lang genoeg geduurd. Wij roepen het stadsbestuur op om nu definitief te stoppen met de hele vermarktingsoperatie en het vertrouwen met het middenveld te herstellen."   De beslissing van het college komt er na eerdere klachten van onder meer Groen over de vermarkting van het sociaal werk bij de gouverneur. Die schorste de toekenning van daklozencentrum De Vaart aan het commercieel bedrijf G4S. Na de uitspraak van de gouverneur trok ook de OCMW-raad al 5 projectoproepen in. Uit voorbehoud trekt het college nu ook alle lopende projecten vanuit de stad in. In totaal gaat het om twaalf projecten.

  "De hele vermarkingsoperatie is door N-VA haastig in elkaar geknutsel vanuit ideologische redenen", meent Ikrame Kastit. "Gelukkig blijkt het nu in duigen te vallen, onder meer dankzij onze klacht bij de gouverneur. Maar deze hele heisa had makkelijk vermeden kunnen worden. Al talloze keren hebben wij met Groen gevraagd om de vermarkting van het sociaal werk te stoppen. Het college heeft dit altijd geweigerd. Tal van organisaties hebben noodgedwongen veel tijd en energie gestoken in het uitwerken van projectdossiers. "De vertrouwensbreuk tussen de stad en het middenveld is hiermee compleet. "   Volgens Kastit wordt het sociaal werk door dit bestuur langzaamaan kapot gemaakt."Dit met alle gevolgen van dien voor de zwaksten in  onze samenleving, want zij zijn hier de dupe van."Volgens Kastit had deze hele situatie makkelijk vermeden kunnen worden als de stad de signalen vanuit de sociale sector ernstig had genomen."Met Groen roepen wij stad en OCMW nu op om deze beslissing aan te grijpen om definitief te stoppen met de hele vermarktingsoperatie. Onder meer kersvers schepen Caroline Bastiaens (CD&V), die de sector goed kent vanuit haar verleden bij Beweging.net heeft hierin een belangrijke rol. Zij heeft de kans om het haastige klungelwerk van  N-VA om ideologische redenen bij te sturen en het vertrouwen tussen stad en sociaal middenveld te herstellen."